Napište nám

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo námětů prosím kontaktujte centrum KPUFO

Centrum KPUFO

Vítejte na stránkách Klubu psychotroniky a UFO, z.s. pobočka Pardubice


Klub psychotroniky a UFO, z.s. (dále jen KPUFO) je dobrovolná, zájmová, nepolitická organizace, sdružující badatele i zájemce o oblasti psychotroniky, alternativní medicíny, archeoastronautiky, problematiky neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a další anomální jevy, sporné a nevysvětlené úkazy a události, ať už se odehrávají v jejich okolí, v ČR nebo na celém světě, a dále o alternativní teorie na veškeré sféry života přírody a společnosti, včetně jejich filozofické a náboženské interpretace.


Výzkum anomálních jevů nelze provádět bez znalosti historie. Proto sledujeme stopy různých tajemných jevů a událostí od pověstí, přes bílá místa v naší historii, i zajímavá místa a památky, které předkové po sobě zanechali, a snažíme se číst v jejich stopách.

Anomální jevy se vyskytují jen zřídka a překvapivě. Jsme proto odkázáni na svědectví lidí, kteří se s takovými jevy setkali. Údaje porovnáváme, a při spolupráci členů klubu, odborníků z různých oborů se snažíme nalézt odpovědi na otázky, které si dosud nikdo nepoložil.

Tázání se proto může zdát podivné a je příležitostí pro rutinéry, kteří tak obviňují z nevědomosti každého, kdo přichází s něčím novým..

Pomozte nám v našem hledání, napište nám své zkušenosti a příběhy ze setkání s anomálními jevy! Upozorněte na naši existenci své přátele a známé, zejména ty, kteří nemají přístup k internetu.

Děkujeme !