Napište nám

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo námětů prosím kontaktujte centrum KPUFO

Centrum KPUFO

Staré Čivice - Zázračná Čivická studánka

Na křižovatce cesty pardubicko-přeloučské s cestou lánsko-bezděkovskou (Loc: 50°1'11.089"N, 15°39'19.28"E, v poloze Kokešov) je ukryta ve stínu stromů studánka, kterou okolní lid nazývá Čivickou studánkou.

Od nepaměti k ní chodili pro vodu lidi, kteří pracovali v lese nebo okolních polích. Za minulého režimu z blízké továrny na radary ( kteří provedli analýzu vody) a z širokého okolí mladí rodiče, protože voda z této studánky splňovala podmínky kladené na kojeneckou vodu.

V roce 1867 přišli ke studánce z chudého Slovenska tři dráteníci. Chýlilo se již k noci a proto se rozhodli, že u studánky přenocují. Posilnili se chlebem a zapili křišťálovou vodou z pramene a oddali se spánku. Když již nějakou dobu spali, jeden z nich (jmenoval se Juraj Hutary) se probudil. Posadil se, promnul si oči a rozhlédl se kolem. Tu uviděl, jak se k němu z houští blíží sličná ženská postava, celá ozářená, v níž poznal Pannu Marii. Dráteník zvolal:

"Pozdravena buď Panna Maria!"

Zjevení ženy mu odpovědělo: "Neboj se!" A pokynulo mu, aby je následoval.

Dráteník tak učinil a uviděl, jak se postava ponořila do křišťálové studánky. Rozhlédl se kolem. Tajemná postava zmizela a on klečel u studánky opodál svých druhů a haleny. Vroucně se pomodlil a vzbudil své kamarády. Studánku již neopustil a každý den u ní svítíval. Dráteníkův sen se roznesl po celém kraji.

Zvědavý lid sem spěchal zdaleka, aby o tomto snu uslyšel na vlastní uši. Voda ve studánce je prý léčivá a zvláště lidé se žaludečními potížemi si ji dodnes nemohou vynachválit. Když návštěva studánky stále vzrůstala, dal majitel tamních lesů Karel Chotek z Chotova a Vojnína a jeho choť Marie studánku upravit a postavit u ní mariánský sloup. Později byl mariánský sloup přemístěn na místo dnešní kaple a obestaven dřevěným přístřeškem. Pověst o zázračné studánce se šířila, poutníci dávali dráteníkovi dary a tamní hajný dostával hojně na světlo. Místo se stalo oblíbeným poutním místem Pardubicka.

Často tady pod širým nebem kázal páter František Herman (1879-1962) a tato kázání byla natolik proslulá, že se na pouti u Čivické studánky sešlo až šest tisíc lidí, někdy až k Kolínska. Dlužno ještě dodat, že Juraj Hutary r. 1867 z kraje odešel.

Později návštěva studánky ochabla. Havarijní stav mariánského sloupu a dřevěné stavby přiměl příznivce na záchranu této kulturní památky založit "Nadaci na záchranu kulturních hodnot Pardubice IV". V roce 1995 byla zrekonstruována studánka a v roce 1996-97 postavena nová zděná kaple, jako odkaz pro příští generace, v zájmu zachování tradice tohoto známého a oblíbeného poutního místa Pardubicka.

Kapli zasvěcenou Sedmibolestné Panně Marii vysvětil Královehradecký biskup Mons. Karel Otčenášek dne 21. září 1997.

Lidé stále Čivickou studánku navštěvují, chodí zde zvláště pro vodu a mnozí z nedalekých Čivic se sem chodí každý týden modlit.

Čivice jsou dnes součástí Pardubic a jako ves se připomínají již roku 1264 jako majetek Olomoucného biskupství.Karel Kýr