Pobočka
Záhady historie
Záhady okresu
Přírodní anomálie
Pátrejme v okolí
Naše akce
Kontakty
Klub psychotroniky a UFO Kladno

 


 Mimozemšťané vraždili ve Vinařicích?

Do redakce dnes již zaniklých novin Expres se jednou dostavil podivný návštěvník. Představil se jako Bohuslav Cirok a tvrdil, že ho tam poslali mimozemšťané, s nimiž je v kontaktu. A hned začal situaci vysvětlovat: 

„Asi mi nebudete věřit. Existují totiž nulové hvězdy tvořící propojené galaxie, v nichž se již civilizace sjednotily a spojily. Na Zemi mezi námi žijí jejich vyslanci."

Redaktor, který pochopitelně návštěvníka otypoval na psychopata, se otázal, jak vlastně mimozemšťané vypadají. Pan Cirok je s ochotou popsal: 

„Jsou vysocí kolem 180 centimetrů. Všichni blonďáci, nerozeznatelní jeden od druhého. Neliší se vůbec ničím. Je dost bolestivé s nimi komunikovat. Sžíravým způsobem vymývají mozky a násilně do něho vlévají myšlenky. Mně je dávají po kapkách, fázovitě, abych komunikaci vůbec přežil..."

Podivný návštěvník se začal horečně třást, oči mu zářily podivným fluidem. Jeho další vyprávění bylo přímo otřesné: „Tak třeba ve vězení ve Vinařících ke mně do izolace přišli tři mimozemšťané," začal líčit neuvěřitelný příběh. „Znehybnili mě, že jsem se nemohl ani pohnout. Nemohl jsem nic než poslouchat jejich výklad. Obličej se mi stáhl do příšerný křeče. Hlavu jsem měl na rozskočení, jako by se mi chtěl mozek prorvat ven. Myslel jsem, že umírám. Pomodlil jsem se, sevření přestalo působit. Můj kamarád z cely však jejich výslech nepřežil. Podřezal se. Takhle nám mimozemšťané zahubili asi dvacet lidí."

To je tedy historka, že? Věříme, že stejně působilo vyprávění Bohumila Ciroka i na šokovaného redaktora. Přesto spolu hovořili ještě celou hodinu. A tak se novinář dověděl o Cirokově domněnce, že při úrazu ve třech letech získal určitou abnormalitu, kterou mimozemšťané zjistili, od té doby ho sledují a drží ve své moci. Zavinili i to, že se pan Cirok dostal do vězení — viděl prý policistu a neví, proč ho najednou musel zabít. Teď přišel do redakce jen proto, neboť jeho dny jsou sečteny, experiment, který s ním mimozemšťané provádějí, končí a on zemře.

Vraťme se však k tomu, co onen podivný svědek uvedl o svých trapitelích, kteří mu usilují o život. Mimozemšťané podle něj byli na Zemi již před Kristem. Tomu se dali poznat jako jednomu z prvních. Hovořili s ním stejně jako s panem Cirokem. Využili ho k hlásání svých myšlenek a pak ho zlikvidovali. Mimozemšťané prostě experimentují s lidstvem z nejrůznějších stránek a používají k tomu úžasnou techniku. Chtějí prý detailně poznat lidstvo a pozvednout ho na takovou úroveň, aby s námi mohli začít oficiálně jednat. Zatím to není možné. A proto musejí být i oběti. „Jsem jednou z nich, ale nestěžuji si," prohlásil pan Cirok.

Nevíme, zda tento člověk ještě žije, nevíme, jestli není opět v některé věznici nebo spíše psychiatrické léčebně. A zůstáváme stejně rozpačití jako redaktor Expresu, když se se svým podivným návštěvníkem rozloučil...

Podle : Lenková, J. - Lenk, L.: Mimozemšťané v Čechách. Dialog, Liberec, 2003

 (-dm-)


Klub psychotroniky a UFO (Kladno)