Klub psychotroniky a UFO

Centrum KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO

KPUFO Domažlice

Šetření případů pozorování UFO, aj. anomálních atmosférických jevů

Co létalo nad Mnichovem - zápis svědecké výpovědi závažného případu UFO
UFO nad státní hranicí ČSSR - z vyprávění pohraničníků  
Máte-li jakékoli poznatky a informace k těmto nebo jiným případům, napište na naši adresu.  
Fotografie z akcí a výjezdů KPUFO Domažlice

Kontakty :

MVDr. Pavel Kroupa