Klub psychotroniky a UFO

Centrum KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO

KPUFO Domažlice

Historické a přírodní zvláštnosti regionu, pověsti i fakta

Babylón   500 m od rybníka viklan - Čertův kámen (délka 4m, výška 1,5 m)  
Brnířov   pověsti o světýlkách
Brůdek kaple na paměť vítězství Břetislava I. z roku 1040, přestavěn barokně roku 1669  
Březí hradiště z doby bronzové v poloze Skála, ohrazeny valem * mohyly v lese nedaleko valů  
Čečovice gotický kostel z roku 1388 * věž z roku 1717 - zvláštnosti 

kostel v Čečovicích

Domažlice částečně zachované opevnění * brána z 2. pol. 13. století * gotické, renezanční, barokmé domy * kostel Nanebevzetí Panny Marie z 2.pol. 13. století * poutní kostel sv. Vavřince na Veselé hoře - Vavřineček (582 m) * augustiniánský klášter  

Domažlice

Drahotín   jv od obce, směr na Načetín - Ďáblův kámen
Draženov zachovány poslední statky chodského typu (čp. 8, 9)
Holýšov

hradiště z doby bronzové a halštatské na vrchu Trný (516 m) * 20 mohyl v revíru Hořina

 
Horní Kamenice mohylové pohřebiště v lese Výtuň, hradiště na návrší Holubí hlava na vrchu Hrádek na jednom z balvanů otisk boty pověst o chodbě do zámku ve Staňkově
Horní Metelsko mohylové pohřebiště v lese severně (doba bronzová)   Prehistorické památky na lokalitě Sněm - kdo vyznačil 3 kruhové objekty - rondely?

"Henge"

Horšov kostel s pozdně románskou lodí, upravován ve 14., a 18. století, fresky z r. 1489

kostel v Horšově

Horšovský Týn hrad z roku 1260 * středověké a barokní domy * kostel sv. Apolináře z 13. století, upravený roku 1768 * kostel sv. Petra a Pavla z roku 1279, upravený v 16.,18. století Pověsti o bílé paní (zazděné) - Straší na zámku Horšovský Týn? - v roce 1993 šetřili členové KPUFO podivné úkazy a snažili se dopátrat příčiny úkazů.

Chodská Lhota kostel sv. Václava * kaple Sv.Trojice z 19.3.1911 * v podloží přítomnost uranu, těžba železa a olova Chodská Lhota - místo plné záhadných událostí - proč se k některým lokalitám soustřeďují zajímavé jevy? * na jaře 1942 zde spadlo něm. pozorovací letadlo -  na jaře 1975 světelné roje viděné z lesa Dobrá voda myslivcem Panošem O Dobré hoře z trochu jiného pohledu - mezi obcemi Hluboká a Chodská Lhota se nachází vrch, který je opředen nejednou pověstí - Dobrá hora (640 m)
Chodov   lochy - únikové chodby, žel. Studánka pověsti o spícím vojsku
Kojetice Příkopy - dvojí oválné valy z mladší doby hradištní na vrchu Kravařka (11. století)  
Klenčí pod Čerchovem kostel Sv. Martina Šindelářovic kout s kamenem do tvaru sedačky - u Dílů  
Křenovy mohylové pohřebiště v Křenovském lese z doby bronzové
Kout na Šumavě slovanské hradiště Příkopy (12.století)
Loučim kostel Narození P. Marie podle pověsti kostel vystavěla rodina obrů
Luženice mohylové pohřebiště z doby bronzové v lese V mýtí (20 mohyl)  
Meclov rovinné sídliště starší a střední doba bronzová -  mohylové pohřebiště  
Mělnice mohylové pohřebiště ze střední doby bronzové a pozdně halštatské (60 mohyl)  
Milavče mohylové pohřebiště kultury ml. doby bronzové, (1.tis.př.n.l.) - mohyly na cestě do Františkova (až 20 m) * barokní kostel sv. Vojtěcha (1741) * kaple Vojtěška u pramene pramen sv. Vojtěcha  
Mírkovice mohyly keltské z 6. - 5. století př. n.l.
Miřkov hradiště (halštatské) na Malém Křakovském vrchu * halštatské opevnění na vrchu Rozsocha  
Mutěnín vrch Kamenné moře prý je zde slyšet hluk bitvy
Na Šteflích Kříže a boží muka z pohledu historie - u obce Na Šteflích byl kříž postaven jako znamení podzemních chodeb
Němčice zřícenina gotického hradu Nový Herštejn (14. stol.) s Pannonskou věží podle pověstí zde jsou zakopány poklady, které střeží tři bílé paní
Orlovice Orlovice - svatý obrázek u cesty připomíná, co může udělat zrada 
Pasečnice v lese přírodní balvan s vysekaným křížkem a letopočtem 1746. V místě se traduje, že zde padl francouzský voják, jehož potomci ještě do počátku 20. století posílali peníze na údržbu místa.

Kámen

Pivoň klášterní kostel raně gotický z 13. století, zbarokizován roku 1686 * klášter augustiniánů, založen v 13.století, přestavěn v letech 1595 a 1733 U dvou bochníků - 2 spojené balvany jako chleby Záhadná figura vyfotografována v klášteře Pivoň - při opravě objektu se na fotografii objevil podivný stín 
Poběžovice mohylové pohřebiště ze střední doby bronzové u dvora Sv. Jiří (20 mohyl)  
Pocinovice kaple s křížovou cestou - u studánky zlatá jáma s poklady, studánka
Podražnice hradiště z pozdní doby bronzové v poloze Zámek * mohylové pohřebiště v Kocourovském lese  
Podzámčí zřícenina raně got. hradu Rýzmberk z 2. poloviny 13. století s gotickým opevněním   poklad, hlídá ho rytíř, zakletý do draka, duch Apolény daruje jablko
Postřekov   na vrchu kulovité balvany - podle pověstí "obři" v Šindelářovic koutě se prý objevoval ohnivý muž a světýlka
Prudice zřícenina gotického  hradu Nový Herštejn pověsti o 3 bílých paní, duchové 3 zazděných dcerách (1474)
Puclice hrad Osvračín z hradu se ozývaly divné zvuky
Sedmihoří Tajemné Sedmihoří - místo, kam zřejmě v minulosti dopadl meteorit, tvoří polokruh vrcholů

Sedmihoří

Smolov hradiště Tuhošť z 10. -11. století Ležel Vogatisburg na Chodsku? - byl Smolov oním místem vítězství Sáma nad Dagobertem?
Srbice kdysi zde byl zámek ? * raně gotický kostel z poloviny 13. století podle pověstí se zámek propadl, na místě se ozýval zvuk zvonů
Staňkov zbytky hradu Lacemboku

hrad Lacembok

podle pověsti si zde hradní paní nechala udělat střevíce z těsta
Svatá Anna u Horš. Týna kostel sv. Anny * kaple Božího hrobu Kaple Božího hrobu - skrytá mementa esoteriky českého baroka

Boží hrob

Svržno hradiště na Černém vrchu (pozdní doba halštatské), osídlení již dříve (eneolit)  
Štítary hradiště (10. - 11. století) na Sv. Vavřineckém vrchu * na hradišti gotický, zbarokizovaný kostel sv. Vavřince ze 14. století  
Trhanov zámek (1676) zjevení Lomikara
Tlumačov   kdysi kamenný sloup duch zloděje
Újezd lidová architektura * rodiště Jana Sladkého - Koziny, pomník  
Valdorf  rovinné slovanské sídliště
Velký Malahov   skála s vytesaným sedátkem pověsti o Divoké honbě
Všekary mohylové pohřebiště ze střední doby bronzové na vrchu Boušově * opuštěný hornický kostel sv. Barbory (1724)   

Kostel sv. Barbory

Zahořany mohylové pohřebiště na výšině Škaniva (60 mohyl)
Máte-li jakékoli poznatky a informace o těchto nebo jiných lokalitách, napište na naši adresu.  

Fotografie z průzkumů a výjezdů KPUFO Domažlice

Kontakty :

MVDr. Pavel Kroupa