České Budějovice

Klub psychotroniky a UFO

Otázky minulosti

Zajímavá místa

Podivné události

UFO

Aktuality

Kontakt

Centrum

Pobočky

 

Nebeské vidění

Den před svátkem Tří králů roku 1698 si v časném ránu vyšel zednický tovaryš Matthias Pulss na zápraží otcovského domu v Horním Kališti u Rožmberka. S rukama v kapsách se v ranním oparu porozhlédl po pomalu se vyjasňující obloze a rázem strnul - nemohl uvěřit svým vlastním očím. Honem se vrátil do chalupy a vzbudil svého bratra Johanna, aby se i on šel rychle podívat ven. Ten, vida rozrušeného bratra nečekal a vyběhl před domek. Zůstal rovněž stát jako zkamenělý a spolu s bratrem hleděli na ranní oblohu, na níž se odehrávaly podivuhodné věci.

Nad okolní krajinou, dosti vysoko nad vrcholky stromů, se vznášely davy lidí, proudících sem z různých směrů.

Přicházely od Freistadtu, od Bělé, Pohoří, Krumlova, ale také třeba od Volyně a všichni směřovali k jednomu jedinému místu, ke svahu modravé hory, kde se nalézala studánka. Přicházejícím houfům se čas od času postavilo do cesty pár urostlých chasníků a obracelo je nazpět. To se několikrát opakovalo. Bratři nebyli schopni záhadné divadlo pochopit.

Po čtyřech letech, když pracoval Matthias na stavbě hraběcí rezidence v Nových Hradech, vyprávěl o tom, co kdysi viděl se svým bratrem, ostatním, ale ti se mu jen smáli. Jeho to však neodradilo od chystané cesty. Na den svatého Šebestiána se s bratrem vydali směrem k modré hoře. Tam pak skutečně našli studánku, k níž před lety mířily záhadné davy na obloze. I okolní krajina jim připadala důvěrně známá.

Z publikace :

Koblasa, P.: Novohradským jihem. Historicko-vlastivědný spolek, nakl. Jelmo, České Budějovice, 1997

 

Klub psychotroniky a UFO  

(c) Klub psychotroniky a UFO * České Budějovice, 2001