České Budějovice

Klub psychotroniky a UFO

Centrum KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO

Otázky minulosti

Zajímavá místa

Podivné události

UFO

Aktuality

Kontakt

Centrum

Pobočky

 

Jak se dříve čarovalo

Prastaré pohanské zvyky se v lidovém prostředí často mísily s křesťanskými a vznikala tak půvabná směsice, jejímž hlavním jmenovatelem byla víra v tajemno.

Přestože v našich končinách bylo oficiální stíhání čarodějnic a čarodějníků zakázáno již koncem 18. století za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II., zakořeněné pověry přežily ještě mnoho dalších desetiletí. Krásný doklad bychom našli například ještě o století později v pověstech sebraných Čeňkem Zíbrtem, nebo v dobových časopisech. Za původce kouzel jsou zde označeny většinou nejchudší vrstvy obyvatel: pohodní, „slouhové" a jejich manželky a "staré baby". U pověstí by se takové počínání dalo jistě pochopit, je jasné, že se nejedná o zcela důvěryhodná fakta, zarážející je ale článek z periodika Český lid z roku 1894, který popisuje čarodějnické praktiky jako zcela reálnou věc.

Z vltavotýnského regionu zachycuje hned několik příkladů, které nám dnes spíš než jako návod na ochranu před nečistými silami poslouží k obveselení. Například ve vsi Karlové (součást Všeteče) jistý „slouha" ze sousedních Slavětic "učaroval" sedláku Voběrkovi. Jak a čím už pramen neříká. Jakmile Voběrka zjistil, kdo je příčinou jeho neštěstí, zavolal si na pomoc jiného „slouhu-čarodějníka", a ten na oplátku slavětickému neznabohovi přičaroval opuchliny. Oteklý slavětický slouha pak přiběhl k Voběrkovům na dvůr, kde se odehrála zajímavá scéna: „Konečně dopálil se Voběrka, kopl slouhu, následkem čehož otok mu splaskl, slouha domu odešel a své učarování zničil." Nahlíženo střízlivýma očima: chudáka slavětického slouhu nejdřív někdo zbil, až opuchl, a když si přišel vyřídit účty s původcem svého stavu, dostal ještě návdavkem.

V Netěchovicích je zmiňována vdova „Stouhová". která převzala čarodějné umění po svém manželovi. Jistý netěchovický občan Korbel prý přísahal, že ji viděl na Velký pátek lézt obráceně na kříž (podle takového počínání se dala čarodějnice bezpečně identifikovat) a řezat z něho přitom třísky.

Už samotná představa tohoto artistického výkonu se zdá být nereálná. Korbel vyřešil situaci netradičním způsobem - odepjal pásek a „vysekal jí, co jen mohl". (Lidoví léčitelé to evidentně neměli jednoduché). Pak jí utrhl zástěru a třísky rozsypal, čimž nečisté čáry zrušil. Ale nařčení z čarodějnictví se nešťastnice nezbavila ani po smrti. Když zanedlouho zemřela, obvinili ji Netěchovičtí, že nechala jejich rychtáře přejít v lese přes tajuplné koření, jehož polohu později marně hledala, a tím zavinila svoji i jeho smrt.

Nejčastějším skutkem, z něhož byli čarodějové obviňováni, bylo uřknutí hovězího dobytka. Jakmile někde přestala dojit kráva, mohla za to kouzla. Očarovat krávy prý uměla jistá vojačka v Pašovicích, ale už nedokázala od kouzel odpomoci. To zase uměl „slouha" z nedaleké Doubravky, který radil vesničanům, aby vojačku „zkrvavili", pak už jim nebude moci škodit. A pak že je konkurence zdravá. I takovým způsobem se lze zbavit nevítaného kolegy.

Podobný případ se odehrál v Bohunicích. Jednomu sedlákovi přestala kráva žrát a zhubla natolik, že ji musel velmi levně prodat. Koupil novou, ale ta zanedlouho dopadla stejně. Došel se proto poradit k jednomu pohodnému u Nové Vsi. Ten krávu vyléčil a sedláka poučil, že osoba, která krávě nechutenství způsobila, jej přijde ještě týž den navštívit. Nemá jí prý nic dávat a vyhnat ji z domu. Proroctví se skutečně vyplnilo. Jak se říká, host do domu -hůl do ruky. Výborný návod, jak se zbavit neohlášené návštěvy.

Na závěr článku je popsáno nakolik praktických rad, jak se kouzlům bránit. Čarodějnice prý nezíská nad člověkem moc, nemá-li u sebe nějakou osobní věc toho, komu chce škodit. Proto je dobré dávat si pozor na své věci. Uřknutého dobytka se zbavíte, když od něho nadojíte mléko, uvaříte je v novém hrnku s novou pokličkou, zarazíte do země kůl se železným hřebíkem a mlékem jej poléváte. Tato činnost sama o sobě ještě není účinná, musíte navíc mléko tekoucí po kůlu mrskat metlami. Než tento rituál dokončíte, dostaví se osoba, která má uřknutí na svědomí. Jak potom nakládat s dotyčným příchozím, už návod neříká, ale při představě, že držíme v rukách metlu, to lze celkem snadno domyslet.

Čarodějnice také neuškodí, když za ní vylijeme vodu nebo zarazíme do futra domu nůž. Před filipojakubskou nocí se má práh domu obložit drnem s mladými břízkami - kdyby chtěla čarodějnice škodit, musela by nejdřív spočítat u stromků všechny kořínky. Podobných praktik bychom našli bezpočet. Chcete-li se tedy ochránit před jarními nástrahami, stačí si vybrat.

Archiv KPUFO

Klub psychotroniky a UFO  

(c) Klub psychotroniky a UFO * České Budějovice, 2012