České Budějovice

Klub psychotroniky a UFO

Otázky minulosti

Zajímavá místa

Podivné události

UFO

Aktuality

Kontakt

Centrum

Pobočky

 

Zjevení v Dobré Vodě

 "Ve středu 18.července 1928 viděl František Koutník, jak ze svatostánku vyšlo kolem dvířek veliké jasné světlo, daleko větší a jasnější než při zjeveních sv. Terezie. V prvním okamžení zdálo se, jako by svatostánek hořel. Světlo zprvu průhledné zhoustlo v jasný neprůhledný oblak, nezahalující celý oltář, nýbrž toliko jeho střed kolem tabernákula. Zdálo se nad svatostánkem, býti jasněji než jinde. Ze světla vystoupil hošík asi tříletý, oběma ručkama držel na prsou velkou hostii, jaké užívá kněz při mši svaté, chvilku pohlížel na Koutníka a pravil: „Já jsem věčný život.“ Potom zmizel a za chvilku o něco pomaleji, než vzniklo, zmizelo i světlo…“

 „Hlas  lidu“ č. 28, 1928

I když zřejmě šlo v tomto případě o optický klam, František Koutník byl těžce nemocný člověk, který se v Přeštěnicích u Milevska, po několika zjeveních ženy, kterou vykládal za sv. Terezii, začal uzdravovat.

Klub psychotroniky a UFO  

(c) Klub psychotroniky a UFO * České Budějovice, 2003