KLUB PSYCHOTRONIKY A UFO 

BENEŠOV


Představení
Záhady
  Památky
Anomálie
Zajímavosti
Odkazy
Diskuse
Napište nám

Co se skrývá na statku v Bezejovicích ? 

Majitelem statku byl za první republiky Ing. Vilém Hromádko, absolvent Polytechnického institutu v Petrohradě, zakladatel společnosti "Čechomašína", a do roku 1921 generální konzul ČSR v Zakarpatsku. V republice působil v řadě ředitelských funkcí plzeňské Škodovky, až se stal prezidentem Škodových závodů v Evropě. Byl předsedou správní rady brněnské Zbrojovky a dalších zbrojních závodů. 

 Za války na statku v Bezejovicích sídlilo velitelství jednotek SS. Území bylo vyňato z protektorátní jurisdikce a platila zde jurisdikce Třetí říše. V posledních dnech války tu panoval čilý ruch. Ještě v dubnu 1945 se zde pohybovali i nejvyšší hodnostáři Třetí říše, o čemž svědčí i dobové fotografie. Údajně se zde objevil i Heinrich Himmler, říšský vůdce SS a Otto Skorzeny, šéf šestého oddělení "S" Hlavního úřadu říšské bezpečnosti (RSHA). Přítomnost tak vysokých pohlavárů napovídá, že se nejednalo o nic bezvýznamného. 

Na blízkém letišti v Nesvačilech přilétalo jedno letadlo Ju 52 za druhým, byly z nich vykládány bedny a odváženy na statek. Bedny byly přiváženy i po železnici.

Letadla byla večer vyložena a druhý den už nikdo náklad neviděl.

O obsahu beden se vedou značné spekulace : šlo o poklad zlatých prutů, určený pro palác Juana Peróna v Argentině, nebo o dokumenty a výsledky výzkumu německých tajných zbraní, osobní archiv Adolfa Hitlera, jehož odvoz z Berlína zajišťoval právě Otto Skorzeny ? Jednalo se údajně o 18 beden naloupeného umění z celé Evropy, nebo po léta hledanou Jantarovou komnatu ? 

 Stopy beden končí podle badatelů někde v okolí Benešova. Existuje možnost převezení části nebo i celé zásilky do podzemí štěchovické lokality. 

 Nabízí se také domněnka, zda tzv. "štěchovický archiv", těsně po válce nalezený a odvezený bez vědomí našich úřadů americkou armádou, není jen  zastíracím manévrem, zatímco místo skutečného úkrytu toho podstatného bylo situováno na jiné, neznámé místo.

Byl tímto místem bezejovický statek ?

Na stromech v okolí statku byly prý objeveny německé značky, pod zemí kabely s německými spojkami, vše z 2. světové války.

Pokud letadla s nákladem neodletěla, kam se poděl ? Nejspíš na statek, kam míří pozornost hledačů i badatelů. V prvních květnových dnech se prý podle některých svědectví vznášel nad polním letištěm v Nesvačilech i jeden ze zkušebních německých diskoplánů, a jeho komponenty jsou prý pod statkem ukryty.   

Těsně po válce kancelář prezidenta republiky ČSR vydala zajímavý dokument, ve kterém se praví :

 "Potvrzuji, že předseda správní rady Škodových závodů Ing. V. Hromádko podával panu presidentovi republiky a londýnské vládě velmi cenné informace rázu vojenského i hospodářského, před válkou i za války, zprostředkovával podávání zpráv a pomáhal finančně zahraniční akci. Je mi  známo rovněž, že pan Ing. Hromádko podával cenné informace sovětské vládě.

Konstatuji, že tím prokázal našemu boji cenné služby."

J. Smutný, přednosta kanceláře presidenta republiky

Zajímavé je, že Ing. Hromádko byl nejen přítelem Edvarda Beneše, ale dobrý vztah měl i s J. V. Stalinem, přičemž styky s ním spadají ještě do předválečného období. V červnu 1938 se konala nezvykle dlouhá, tříhodinová audience Hromádka u Stalina. Předmětem jednání byly zbraňové systémy. Právě Stalin osobně intervenoval, aby Hromádkovi nebyl bezejovický statek vyvlastněn. 

 Jaké informace Ing. Hromádko podával, není známo. Některé archivy jsou stále uzavřené, mj. i včetně archivu SS, který byl ministrem obrany M. Výborným zablokován na počátku 90. let.

Pokusy prokopat se do podzemí bezejovického statku badateli Helmutem Gaenschelem a Josefem Mužíkem se setkal s odporem majitele, Janem Michaelem Hromádko, vnukem Ing. Hromádka, který je tvrdě vykázal. 

Podle : 

1)       Vokáč, P.: Nachází se štěchovický poklad v tajemných Bezejovicích? Haló magazin, 22.9.2000

2)       Perout, V.: Ještě jednou tajemné Bezejovice. Haló noviny, 11.11.2000

3)       Přeučil, P.: Skrývá se poklad pod kravínem ? Magazín Blesk, 21.3.1997

Další zdroje : 
Bezejovice http://www.ufo.cz/zare/delta/

delta01_1/2001_1.htm#tajemné%20bezejovice

Co se skrývá pod tajemnými Bezejovicemi?

http://narozeniny.ritual.cz

/article.php?sid=64&mode=threded&order=0

Foto - mapa 


 
 
 
 
 
 

(c) Klub psychotroniky a UFO, 2004 - Borská ul. 19, 320 22 Plzeň, ČR 
Za obsah odpovídá : kpufo@atlas.cz
Připomínky adresujte :  kpufo@atlas.cz
Poslední aktualizace: 01.03.2014