Záhadná fyzika a utajené vynálezy
Teslův skalární interferometr >>>>
Jak jsem již popsal v článku o Explozi v Tunguzce, Nikola Tesla se zabýval fyzikou na velmi vysoké úrovni a experimentálně prokázal existenci skalárních vln zařízením, které mělo šířit "paprsky smrti". Dodnes není oficiální civilní vědě jasná přesná podstat, ačkoliv ve vojenských kruzích je tato fyzikální podstat nejen známa, ale i využívána......


Využití energie pyramid >>>>
Často můžeme číst o fantastických vlastnostech pyramid a možného využívání jejich vlastností k různým účelům. Jak je to ve skutečnosti ? Podívejme se na patent Ing. Drbala a jeho výzkumy využití pyramid a jejich energie ke konkrétním účelům......


HAARP - výzkum počasí, nebo zbraň ? >>>>
Zkratka HAARP znamená High-frequency Active Auroral Research Program, tedy nízkofrekvenční aktivní polární výzkumný program. Oficálně se jedná o program výzkumu ionosféry, ale prakticky všechna známá fakta svědčí o tom, že HAARP je zbraň, nebo alespoň vojenské zařízení. Pravdou ovšem je, že ionosféry se docela jistě týká.......


Studená jaderná fúze - omyl, nebo skutečnost? >>>>
Studená jaderná fúze je bezpečná fúze jader za velmi nízkých teplot bez nebezpečného jaderného záření. I přes několik v současnosti fungujících reaktorů tvrdí mnoho vědců, že něco takového prostě fungovat nemůže. Je to pravda, a nebo se blýská na lepší energetické časy........