Úvod

Vymezení problematiky

Historie zkoumání v ČR

 

Megalitické stavby

- stavební památka - druhy : menhiry - volně stojící kameny, dolmeny - kamenné stoly nebo chodby, kromlechy - obloukovitá kamenná osazení, aligments - kamenné řady, aleje a kamenné kruhy.

Megalitická civilizace

- základním znakem této civilizace je přítomnost megalitických stavebních památek. Jsou údajně pozůstatkem dávného stěhování národů. Nejstarší památky v Evropě se datují do šestého tisíciletí př. n. l. Její příslušníci se stěhovali neznámo odkud, pravděpodobně z východu na západ. Šlo zřejmě převážně o stěhování po moři. U megalitů nebyly nalezeny zbraně, což vede k domněnce, že šlo o nebojovný a pronásledovaný lid, ovšem vysoce znalý v oborech astronomie, matematiky a geometrie, spolu se zvládnutím technologie lámání, přepravy a vztyčování velkých kamenných bloků.

 Významným znakem této kultury je pravděpodobný kult Slunce, Měsíce a dalších nebeských těles, dále Bohyně - Matky. Stopy po megalitické civilizaci jsou v Indii, Kavkaze, Palestině, Koreji, severní a střední Africe, Skandinávii, a západní Evropě. V Čechách jsou pozůstatky připisované této civilizaci v okresech Louny, Rakovník, Chomutov a Strakonice.


Zahraniční lokality s megalitickými památkami Celkový přehled lokalit v ČR Hledání podle okresů ČR