Obsah

Úvod 

Vymezení problematiky

 

Vážení zájemci o tajemné kamenné památníky,

 již několik let se zabýváme megalitickými stavbami. Tento rozsáhlý zájem předpokládá podrobnou znalost místních pověstí, legend, historie, místopisu i konkrétního terénu.

Již za dobu našeho zájmu jsme mohli spolupůsobit při objevech nových zajímavých a sporných lokalit s kamennými památníky, ale i sledovat devastaci stávajících. Ta pramení z především neznalosti jejich hlubokého významu.

Přinášíme Vám proto základní informace o problematice megalitů, včetně přehledu těchto památek v ČR, spolu s některými spornými případy i se zajímavými lokalitami přírodního původu.

Prosíme Vás, lidi hloubavé, romantické, se zájmy o přírodu, historii i pověsti, místopis i vlastivědu – zapojte se do naší činnosti !

Dejte nám vědět o každé zajímavé lokalitě ve Vašem okolí, která by mohla mít s touto problematikou cokoli společného.  Tyto informace pomohou při zpracová tohoto celostátního katalogu megalitických památek.

 


Zahraniční lokality s megalitickými památkami Celkový přehled lokalit v ČR Hledání podle okresů ČR