Megalitické památky v ČR a některé zajímavé a příbuzné lokality

 

Soupis literatury (výběr z česky vydané literatury)

Autor Název Vydání
Helšus, J. – Hluštík, A.: Kamenné otazníky aneb Megality v Čechách. Svojtka a Vašut, Praha, 1991
Sklenář, K.:  Slepé uličky archeologie. Záhady, omyly, podvody, objevy.

Mht, Praha, 1995

Sklenář, K.: Hromové klíny a hrnce trpaslíků. Z pokladnice české folklórní archeologie. Set out, Praha, 1999
Sklenář, K. a kol.: Archeologické památky. Čechy, Morava, Slezsko. Průvodce. Optys, Opava, 1993 
Sklenář, K.: Tanec obrů. Academia, Praha, 1996
Stejskal, M.: Labyrintem tajemna.   Paseka, Praha, 1990

Autor Název Vydání
Svoboda, K.: Tajemné megality. Svědkové doby kamenné. Horizont, Praha, 1990
Šarič, R. – Štěpánek, P.: České megality. Průvodce. Materna, Praha, 1999
Špůrek, M.: Jehla v kupce sena. Albatros, Praha, 1990
Brennan, M.:

 Kameny času. Kalendáře, sluneční jeskyně a mohyly.

Volvox Globator, Praha, 1997
Daniken, E. von: Doba kamenná byla úplně jiná. Práce, Praha, 1993

Autor Název Vydání
Charpentier, L.: Tajemný pravěk Evropy. Práce, Praha, 1992
Kroupa, Pavel: Kameny krve a víry. Záhady pravěkých svatyní (1)  Karpana, Praha, 2010

Zahraniční lokality s megalitickými památkami Celkový přehled lokalit v ČR Hledání podle okresů ČR