Klub psychotroniky a UFO


Kounov 20. července 1998

 

Na základě informace Jana Zemana o atmogeochemickém měření tektonických zlomů na lokalitě kounovských kamenných řad RNDr. Břetislavem Krčmářem (1) byla dne 20.7.1998 provedena obhlídka lokality geologem Vítězslavem Kryštofem.

Jmenovaný podle svého vyjádření byl v této lokalitě poprvé.  

Obhlídky se dále zúčastnili : Jaroslav Helšus, Věra Drobečková, Luboš Šafařík

Způsob práce geologa V. Kryštofa spočívá v předběžném vyznačení hledaných anomálií (geologických zlomů, aj. nehomogenit v podloží - kabelů, munice apod.) virgulí a následné ověření získaných informací přístroji (magnetometr typ MP 2 a detektor kovů COINMASTER 6000 DI).

Měření probíhalo na místech, označených na mapě :   

1. na kraji lesa byl zjištěn silný tektonický zlom ve směru 330 - 150 st., do 50 m hloubky.

2. na místě odpovídající zhruba 5 řadě byl zjištěn tekt. zlom ve směru 20 - 200 st.

3. na místě odpovídající zhruba 9 řadě byl zjištěn tekt. zlom opět ve směru 20 - 200 st.

4. na místě odpovídající zhruba polovině 10 řady byla zjištěna detektorem kovů silná reakce na železné předměty a to na několika místech i souvisle na ploše odpovídající asi 5 m2. Přes měření po celé lokalitě nebyla detekována podobná reakce.  

5. na místě V. Kryštof psychotronicky určoval tyto hodnoty

-    vzdálenost ke konci řady - 150 - 180 m (skutečnost 120 m)

-    vzdálenost ke konci lokality s řadami - asi 100 m (skutečnost 100 m)

-    počet řad od počátku lokality - 7 řad (skutečnost 8 řad)

-    ve směru 300 st. příbuzná lokalita (skutečnost : keltské hradiště)

-    ve směru 160 st. příbuzná lokalita (skutečnost : mutějovický vizír)

-    na dotaz J. Helšuse byla odhadována doba posledního velkého požáru na místě - 1200 - 1300 n. l. (skutečnost : 19. stol.)

-    stáří - vytvoření řad určil na dobu asi 2500 l. př. n. l. (dosavadní odhady - středověk až ?) 

 

6. pod severní strží byla určena nejsilnější tektonická porucha ve směru východ - západ. 

7. u kamene Gibbon byl naznačen směr, odkud byl dopraven (310 st.), což odpovídá místu geologického zlomu. Tomu by odpovídalo i složení kamene (navrch slepenec, pod ním křemenec), tj. vznik v tektonické poruše (velké tlaky). 

8. u kamene Pegas nebyly tektonické poruchy zjišťovány. Čárkovaně jsou vyznačeny zlomy zjištěné atmogeochemickým měřením.  

 Na lokalitě nebyly přístroje k ověření zjištěných informací použity neboť přístroje, které byly k dispozici, nemohly odpovědět na požadované otázky.

Závěr :

V. Kryštof 

-    potvrdil přítomnost geologických zlomů v lokalitě

-    geologické zlomy se nekryjí se směrem kamenných řad

-    geologické zlomy nejsou u každé kamenné řady

 Závěry jsou podepřeny 20-ti letou zkušeností autora  s používáním psychotronické metody - telestézií.     

Předpokládaný závěr ze zprávy (1), že kamenné řady na lokalitě Kounov ve směru sever - jih vznikly na základě stejně směřujících tektonických zlomů nebyl potvrzen.

Námitky :

-    místa dnešních kamenných řad nemusí odpovídat původnímu umístění

-    nebyla použita jiná metoda než psychotronické zjišťování geol. zlomů

-    nebyly prověřeny další lokality s kamennými řadami

-    k úplnému proměření a stanovení tektonických zlomů na lokalitě kamenných řad Kounov je potřebné rozsáhlé měření na celé ploše lokality, které si vyžaduje i nemalé finanční nároky, a provést toto měření i u min. 2 - 3 jiných lokalit     

 

Literatura

(1) Krčmář, B., Krčmářová, Š.: Kounov - kamenné řady. Vyhledávání zlomových struktur pomocí metody molekulární formy prvků (MFP). Technická zpráva. Praha, květen 1998    

 

Nepublikováno

Zpět na Kamenné řady na Rovině  MA - CZ.RA - Kounov