Stručná historie česko-slovenské ufologie a záhadologie


Vývoj v ČR 1990 - 2000
12.05.1990 – vznik ČsAAA, ustavující kongres, prezident Vladimír Liška   Foto Logo ČsAAA
17.11.1990 – II. kongres ČsAAA, prezident doc. Dr. P. Kašpar, CSc.   Foto Logo ČsAAA
1991 – vzniká časopis Médium (vychází měsíčně dodnes)      Časopis Médium
14.5.1991 – založen KPUFO v Plzni jako plzeňská pobočka ČsAAA (16 osob). Předseda Petr Flídr.     Logo KPUFO
31.05. - 01.06.1991 – na pozvání ČsAAA přednáškové turné Ericha von Dänikena       
1992

– část vedení ČsAAA včetně předsedy upozorňuje na podivné praktiky a finanční problémy a odstupují z funkcí. Vlivem vnitřních rozporů, finančních problémů a podivných ztrát materiálů apod., se ČsAAA pomalu rozpadá.

     
27.3.1992 – vzniká Projekt Záře uvnitř ČsAAA, vedoucí Vladimír Šiška.      Logo Záře
04.04.1992 – mimořádný kongres ČsAAA. Nové vedení vylučuje odstoupivší členy Rady i předsedu. KPUFO se staví do čela kritiky nového vedení,  a zasazuje se za práva členů za finanční aj. vyrovnání. Prezident Eduard Bejček      
1.7.1992 – vzniká časopis KPUFO – ZAZ, vychází 5 krát ročně.      Časopis ZAZ
1992 – kongres ČsAAA      
konec roku 1992 – údajný zánik ČsAAA, utlumena jeho činnost na 17 let        
31.12.1992 – zánik společného československého státu, vznik ČR a SR      
1.1.1993 – KPUFO samostatný subjekt. Předseda od 1992 Ing. Pavel Kalina.      Pavel Kalina (KPUFO)
1993 – Projekt Záře funguje jako neformální sdružení osob na sběr materiálů o UFO. Vlivem nedořešených otázek se členy bývalého vedení ČsAAA, které do Záře přešlo, KPUFO s projektem nekomunikuje.        
konec roku 1993 – vzniká časopis Magazín 2000 v nakl. Etna (vyd. Tothová), postupně vychází Magazín 2000 jako měsíčník. Časopis se opírá o obdobný německý časopis badatele M. Hesemanna v SRN a v ČR o Projekt Záře. Vyd. Etna vydává postupně několik knih o UFO aj. anomálních jevech.       Časopis Magazín 2000
Duben - srpen 1994 - vychází časopis Luna (vyd. Galieo, šéfredaktor Josip Dujmovič), vyšlo 5 čísel     Časopis Luna
1994 – vychází časopis Univerzum (vyd. R. Vrťátko, šéfredaktor P. Vokáč), vyšly 3 čísla     Časopis Universum
Červenec 1994 – v ČR vznikají první agrosymboly, KPUFO organizuje celostátní sledování, ke konci roku má už 200 členů po celé ČR      
22.10.1994 – Když tužka píše sama: setkání osob, které ovládají aut. kresbu (Plzeň) Informace 01    
červen – červenec 1995  – pokus o ovládnutí KPUFO skupinou kolem P. Nováka, po nezdaru část členů odchází a vzniká tzv. Sírius, společnost zkoumající paranormální aktivity. Pro své členy vydává „tajný“ samizdat.        
1995 - vydavatelství Etna a časopis Magazín 2000 končí spolupráci s Projektem Záře ohledně návštěvy M. Hesemanna      
1995 – vzniká UFO klub Záblesk ve Východních Čechách. Předseda Zdeněk Marek.       Logo Záblesk
květen 1996 – vychází Badatelské rozhledy (samizdatový občasník Badatelského centra Statenice J. Lenkové) v tištěné podobě vycházely do léta 2002, od 25.10.2004 je nahradil internetový magazín Záhadno     Badatelské rozhledy (BCS)
20. - 22.6.1996 – UFOlogická konference (Olomouc)   Informace 01 Obr. 01, video 02  
konec roku 1996 – KPUFO dosahuje 600 členů       
1997 – vzniká časopis Fantastická fakta u vyd. Ivo Železný, jako iniciativa skupiny Sírius     Časopis Fantastická fakta
13. 5. 1997 – vznik Fantastic Fact Club - FFC (zakladatelé V. Šiška, V. Mátl, I. Mackerle, P. Vokáč, A. Česal), předseda Petr Vokáč, jako klub čtenářů časopisu, dosáhl max. 200 členů. Pro členy je vydáván Informační zpravodaj      Logo FFC
konec roku 1997 - KPUFO má členy již v každém okrese.       
1997

- kongres v pražské Pyramidě pořádaný FFC  

Program Foto

Plakát

 
1998

- kongres v pražské Pyramidě pořádaný FFC 

Informace 01 Foto

Plakát

 
1999 - vzniká časopis Cesty psychotroniky     Časopis Cesty psychotroniky
1999 - první kontakty KPUFO a Záře     Vladimír Šiška (Záře)
červen 1999 - vzniká časopis Skryté skutečnosti (vyd. P. Mezsárosz – Ústí n.L.), šéfredaktorkou od května 2001 J. Lenková)      Jitka Lenková (BCS)
1999 - 2006 – Informační zpravodaj FFC se přeměnil na společný zpravodaj záhadologických spolků DELTA (1999-2003 - FFC, Záře, od 2004 KPUFO, Záblesk), zánik 2006        Informační zpravodaj FFC
22.5.1999 - záhadologické setkání SFINGA Rokycany '99 pořádané FFC Informace 01    
12.10.2000 – umírá V. Patrovský       
21.11.2000

– umírá Fr. Toth

     
listopad 2000

– Dopisovatelé časopisu Fantastická fakta přerůstají původním zakladatelům ze seskupení Sírius odborně i organizačně přes hlavu. To vyvolalo jejich ultimativní požadavky na navrácení bývalého výsadního postavení ve vedení časopisu, které však byly odmítnuty. 

Informace 01    

Zpět