Historie


Konference Sfinga Rokycany 1999

Datum SFINGA ROKYCANY '99 Jiné články Fotografie  
22.05.1999 Letošní rok se tedy konference Pyramida '99 nekonala. Čeští příznivci záhad ale zkrátka nepřišli. Fantastic Fact Club pro ně na 22.května 1999 připravil setkání v Rokycanech

Setkání záhadologů s veřejností příliš často nebývají. Dva kongresy v pražské Pyramidě (1997,1998) sice oplývaly zvučnými jmény přednášejících, a to i ze zahraničí, ale návštěvnost nebyla nikterak závratná. Zřejmě i to byl jeden z důvodů, proč pořadatelská organizace SIRIUS letos upustila od pořádání takovéto mega akce a soustředila se na badatelskou činnost a publikování v časopise Fantastická Fakta.

Letošní rok se tedy konference Pyramida '99 nekonala. Čeští příznivci záhad ale zkrátka nepřišli. Fantastic Fact Club pro ně na 22.května připravil setkání v Rokycanech nazvané SFINGA Rokycany '99. Organizování této akce se ujal předseda klubu Petr Vokáč a rokycanský badatel, záhadolog a novinář Aleš Česal. Jednalo se o první ročník tohoto záhadologického setkání a podle slov pořadatelů by SFINGA Rokycany měla být i za rok.

Vyjeli jsme z Prahy brzy ráno. Ve dvou autech nás jelo ve směru na Rokycany asi osm a jak ironicky poznamenal Vláďa Šiška, byl to "výkvět české ufologie". Kromě mecenáše českého UFO-internetu Petra Dědiče, který si svůj vůz vybavil provokativními nálepkami "Výzkum UFO a paranormálních jevů - WWW.UFO.CZ", a již zmíněného V.Šišky, se tu dále vyskytoval např. Ivan Mackerle, Karel Rašín nebo Víťa Novák. V družném rozhovoru o problémech pozemských i nepozemských jsme tedy dojeli do Rokycan.

Sál asi pro 100 lidí se zaplnil zhruba z poloviny a den plný záhad za 120,- (80,- členové klubu) Kč uvedl moderátor Aleš Česal. První přednáška byla opravdu neobvyklá. Ve stylovém oblečení hledače pokladů vystoupil Josef Mužík se svou přednáškou a doprovodným videoprogramem na téma Hledání Štěchovckého pokladu. Videoprogram nás uvedl do historických souvislostí let čtyřicátých a seznámili jsme se s některými osobami (Emil Klein...), které v tomto případu hrály důležitou roli. Josef Mužík pak zhodnotil svoji již sedm let trvající snahu o nalezení toho, co německá armáda na poslední chvíli ukryla. Oznámil, že má jasno v tom, kde je část beden (celkem jich je prý 964) uložena a jediné, co brání vyzvednutí jsou nástrahy a zaminování šachet. Údajně má ale letos ve spolupráci s pyrotechniky dojít k vyhloubení boční šachty, ke spuštění kamery do šachet a ověření přístupu k bednám, a na závěr i k sestoupení dovnitř. Pak teprve svět uvidí, jak český důvtip přemohl nástrahy fašistického Německa. A co by se mohlo objevit ? Zlaté rezervy Říšské banky, sbírky starožitností, vědecké a technické podklady tajných zbraní třetí říše - že by i létající talíře ?, tajné archívy gestapa a SS atd. No, uvidíme ...

Ing. Schröeter se v další přednášce pustil na tenký led českého léčitelství a samozřejmě neopomenul zmínit všechny známe kapacity naší léčitelské historie a také některé současné léčitele. Provedl rozbor metod, které se dnes používají - diagnostické (ruce, kyvadlo, automat. kresba, kineziologie ...) i terapeutické (přímé působení, reiki, akupunktura, léčba bioenergií, obrázky ...) - a zhodnotil jejich možnosti a omezení. Nejzajímavější byla diskuze, ve které byl libereckým badatelem p. Loutchanem dotazován na praktické předvedení diagnostických metod na vlastní osobě, ať se prý ukáže, jestli na tom léčitelském diagnostikování něco je. Bohužel na to ing.Schröeter nepřistoupil (žádnou šou pro veřejnost prý dělat nehodlá), což samozřejmě nevyznělo zrovna v jeho prospěch. Diskuze se také zůčastnil p. Štefan, který se snažil přednášejícího (podle poznatků získaných na nějakém kurzu duch. rozvoje) přesvědčit, že pokud nemá otevřenou anahátu (čakra), tak může svým léčením spíše uškodit ...

Okultismus a 3.říše bylo téma, které si zvolil Aleš Česal a mimo jiné hovořil i o používání manipulativních metod v nacistickém Německu, např. že Hitler používal podobné fráze jaké jsou v Bibli, přirovnání a sugestivní narážky, o tom, že Hitler obdivoval organizovanost a poslušnost v katolické církvi, že jednotky SS byly organizovány podle jezuitského vzoru nebo o tajných společenostech, jejichž členy bylo mnoho německých filosofů a pohlavárů SS. Němci byli také fascinováni různými pseudovědeckými světonázory (teorie věčného ledu, duté Země ...) a odpovědi na své otázky hledali v Tibetu, odkud odvezli mnoho spisů a materiálů.

Otomar Dvořák představil projekt Utajené dějiny Čech, na kterém spolupracuje i Vladimír Mátl a Aleš Česal, a který pojednává o magicko-mystické historii našeho území. Primitivní národy dokázaly naslouchat hlasu krajiny a věděly, jak žít a komunikovat s démony a beztělci. Podrobnější informace může zájemce najít v stejnojmenném seriálu ve Fantastických faktech, speciálu Magazín záhad nebo na serveru www.paranormal.cz.

Další přednáškou bylo UFO v Čechách a na to se specializuje Projekt Záře, jehož vedoucím je Vladimír Šiška. Pro otrlé ufology a záhadology nic nového, ale laikům bylo potřeba vysvětlit základní terminologii, rozdíly mezi pojmy UFO a létající talíř, co je to únos do UFO a kdo je to kontaktér. Seznámil nás s tím, co všechno UFO může být, od přírodních jevů (mraky, jasně zářící planety, kulový blesk ...), přes techniku pozemskou (družice, nové druhy letadel, balóny ...) až po hypotézy neobvyklé (průnik jiných prostorů/vesmírů, energetické útvary, stroje času z budoucnosti, neprávem zatracované lodě mimozemšťanů, nebo jeho oblíbené mimikry podle J.Fiebaga). Oprávněnou kritiku sklidilo české kontaktérské hnutí za diskreditaci seriózní ufologie v očích laiků i vědců.

S humorným nadhledem vyprávěl Ivan Mackerle v další přednášce o Záhadných tvorech na Zemi. První a nejznámější obludou je bezpochyby Lochneska. Na videu nám pustil dokumentární film ze svojí první výpravy do Skotska někdy v 70.letech a popisoval, co že se to vlastně v jezeře schovává. V podezření je některý z pravěkých vodních dinosaurů, který by mohl přežít dodnes. Veselí v sále vzbudila zmínka o sexuálních únosech spořádaných mongolských vesničanů divokými "lidmi" Almazy, kteří prý jsou jakousi mongolskou obdobou Yettiho. Strach a hrůzu budící červ Olgoj-chorchoj se rovněž dostal na mušku Ivana Mackerleho, ale bohužel (možná spíš bohudík) na něj při svých výpravách nenarazil.

Závěrečná přednáška na téma Bude konec světa ? s poněkud ironickým nadhledem Petra Vokáče byla tak sugestivní, že jsem měl občas pocit, že se opravdu něco stane, protože p.Vokáč si připravil takový souhrn nejrůznějších katastrofických předpovědí a proroctví, že slabší povahy opravdu mohly uvěřit blížícímu se zániku světa (případně Země). Hrozba je tu, jak ze strany vesmíru - komety, asteroidy, záření nebo podle náboženských spisů a učení v trestu nehodného lidstva za jeho hříchy, ale i nakonec my sami se můžeme zničit - zhroucení ekosystému, genetické mutace, atomový konflikt ... ... buďme raději optimisty a dělejme všechno proto, aby žádný konec nebyl.

Na závěr semináře byla opět diskuze, ale hlavní část další činnosti se opět přenesla do hospody vedle sálu, ve které byl i oběd, a v užším kolektivu se rozebíraly problémy paranormálních jevů a UFO. Přednáškový maratón byl opravdu vysilující, ale nutno podotknout, že kromě poněkud nižší teploty v sále (což se například u mě neobešlo bez následků - nachlazení), jsem nezaregistroval žádný organizační nedostatek. Myslím si, že jak mně, tak i ostatním posluchačům, se tento záhadologický seminář líbil a příští rok se ho opět určitě zůčastním. Přál bych pořadatelům, aby se sešlo minimálně dvakrát tolik návštěvníků a doufám, že i tento článek nezůstane bez odezvy a přispěje k vyšší návštěvnosti. Opravdu to stálo a určitě také příště bude stát za to.

 1, 2 1, 2, 3  
Zdroj Daimon Dannone Terr, ddt@ufo.cz - http://www.ufo.cz/data/design/index.php?akce=clanek&id_clanku=581&id_kat=24