Historie


 Valná hromada Fantastic Fact Clubu (FFC)

Datum   Jiné články Fotografie  
21.01.2006 Dne 21.ledna 2006 se v Otvovicích u Kralup n.Vlt. konala výroční porada Fantastic Fact Clubu.

Porady se účastnilo 18 osob, z toho 6 členů KPUFO. FFC má 11 řádných a 5 čestných členů. Členský příspěvek je 500 Kč.

Na programu bylo zhodnocení akcí uplynulého roku, zejména setkání Sfinga, konaná na Housce a badatelská činnost kolem hradu Zvíkov. Na nový rok je plánována další Sfinga v květnu.

Zástupci KPUFO upozornili na akci 20. srpna 2006, kdy se bude v Praze a na Housce konat akce „čekání na K.H.Máchu“, podle údajného dopisu v knize „Čas hradů v Čechách.“

Debata se rozvinula kolem koncepce dalšího průzkumu hradu Houska. Zástupci KPUFO upozornili na to, že je nutné společný postup badatelů koordinovat, aby se zamezilo duplicitní práci.

O přestávce i v další části setkání pokračovala diskuse a náměty na další činnost a spolupráci.

Po oficiální části programu se konala přednáška a prezentace přístroje zepter, který má ničit škodlivé baktérie v těle vysokofrekvenčním polem.

Setkání bylo příjemně stráveným časem s přáteli a kolegy.

 1, 2 01, 02  
Zdroj Internet : http://www.ffc.cz