Historie


Fantastic Fact Clubu - postřehy z jednání
Datum   Jiné články Fotografie  
22.01.2005 Dne 22.ledna 2005 se v Otvovicích u Prahy konalo jednání Fantastic Fact Clubu. Jde o organizaci, vzniklou kolem bývalého stejnojmenného časopisu. S jeho zánikem v roce 2003 poklesl počet jeho členů z asi 200 na dnešních 20. Členové pocházejí hlavně ze středních Čech a Prahy, soustředěných v Otvovicích právě hlavně kolem předsedy J. Purkrta.

Činnost FFC v uplynulém roce byla poznamenána nehodou předsedy, která jej vyřadila po řadu měsíců. Díky dalším členům pravidelně vycházel společný klubový občasník Delta a konaly se i další akce. Časopis Delta je volně k dispozici na internetu a v podstatě v sobě soustřeďuje různé materiály, vzešlé ze zúčastněných spolků – FFC, Záře, Záblesku a KPUFO, a dostupné také na internetu.

FFC pořádá každoročně pro veřejnost seminář Sfinga na hradě Houska (letos 14.5.2005), dále jednodenní a víkendovou expedice na nějaké zajímavé místo.

Hlavní zájem členů je v historické oblasti, v nevyjasněných otázkách naší minulosti.

Snad proto byl doplňkem jednání proslov hosta Pavla Toufara o Ludvíku Součkovi a jeho fikcích. Dost neomalené vyprávění o tom, jak si L. Souček vymýšlel a upravoval vše podle momentální potřeby.

Další vystoupení se týkalo údajné nacistické atomové bomby. Ing. Petr Vokáč vyprávěl o svém přesvědčení, že nacisté byli velmi blízko jejímu sestrojení, než se tvrdí, a že dokonce provedli její zkušební výbuch.

Na závěr J. Šindel s P. Vokáčem oznámil své objevy údajně zvýšené radioaktivity u menhirů.

KPUFO má s FFC řadu společných zájmů a obě společnosti jsou i personálně spjaty. KPUFO nabídl FFC společné provozování stránek „Záhady nacistické okupace“. Ty však dosud doplňuje pouze KPUFO. Vzájemná spolupráce má tedy ještě značné rezervy.

 01 01, 02, 03  
Zdroj