Vítejte !
co děláme
jak nás najdete

 Anomální jevy
v  pověstech
v minulosti
v současnosti

Památky
archeologické
středověk
novověk

 Zvláštnosti
přírodní
jiné

  Kontakty

badatelé


(c) Klub psychotroniky a UFO Žďár nad Sázavou, 2002 
Klub psychotroniky a UFO 
Žďár nad Sázavou


Památky středověku


Tajemný nápis na Pernštejně  

Spíše než o nápis se jedná o obrazec, složený z písmen, trojzubců a linií. Pověst vypráví, že kdo se kamene dotkne, do roka zemře. Snad tomu také již v minulosti několikrát došlo.    

Možná řešení  

První možností je, že obrazec je nějakým alchymickým návodem. Trojzubce jsou značky pro rtuť, ale muselo by jít o dva trojzubce, jeden mířící nahoru a druhý dolů. Malé kolečko uprostřed, kdyby neobsahovalo šikmý kříž, by bylo značkou pro vitriol.

 Kryptogram 

Podle jedné z pověstí nápis označoval, kde je ukryt poklad, ale i když byl ze zdi sejmut a vše prohledáno, žádný poklad se nenašel.   

Runy

Určité paralely bylo možné nalézt i v runových nápisech, zejména proto, že v některých z nich jsou jednotlivá písmena oddělována tečkami stejně jako v tomto případě.

Trojzubec se vyskytuje i v tomto druhu písma a znamená ochranu.

 Krétské písmo 

Značka trojzubce se vyskytuje v obou krétských písmech, A i B. Podle jednoho z možných výkladů v tomto případě představuje trojzubec strop, resp. svislý trám se dvěma šikmými podpěrami stropu tak, jak to můžeme vidět v každém krovu. Ovšem také by to mohla být značka pro žebro (míněno zvířecí nebo lidské). Mohlo by se ale stejně dobře jednat o spojku "a" nebo "i". Že by znak trojzubce představoval poznávací znamení nejstarších civilizací a možná i jejich "bohů", ať už to byl kdokoliv?

 Hebrejština

 Písmeno X z nápisu by mohlo připomínat písmeno alef hebrejské abecedy. Toto písmeno také slouží jako část hebrejského názvu pro Venuši, čemuž v tarotu odpovídá pojem "hvězda mágů". To by již vypadalo nadějněji, kdyby se tento znak podobně nevyskytoval i v pojmech označujících Berana a Vzduch, což v tarotu znamená papeže a mága. To vše za předpokladu, že by se jednalo skutečně o hebrejské písmeno alef.

  Tento nápis je v celém hradě nejnápadnější, ale nikoliv jediný. Po zdech se vyskytují i další, červenou barvou provedené a tudíž nepříliš výrazné další nápisy. Od průvodkyně se návštěvníci dozvědí, že se jedná o Ovidiovy verše stejně jako o vulgární nápisy, zhotovené středověkými žoldnéři. Nechybí ani neuměle, přesto však magicky správně provedená pěticípá hvězda, obecně zvaná muří noha. O žádném z nápisů však pravděpodobně není známo nic konkrétního, natož aby byly podrobně zmapovány a pokud možno čitelně přepsány a přeloženy. Možná právě v nich je ukryt klíč k nápisu vytesanému do kamene.


Podle článku : Lenková, J.: Mystika na dosah ruky. Regena

 

 Domovská adresa Klubu E-mail  Internet

 Klub psychotroniky a UFO, Borská 19 (Hotel Victoria), 320 22, Plzeň, ČR

 KPUFO ZR - kpufo@atlas.cz
KPUFO - kpufo@kpufo.cz

http://www.kpufo.cz/