.

Centrum Klubu psychotroniky a UFO

...KLUB PSYCHOTRONIKY A UFO

... ÚSTÍ NAD ORLICÍ  

Záhady okresu

Tajemná minulost

Zajímavé události

Podivné schopnosti

Zážitky a události

Tajemná minulost

Zázračná uzdravení

Pět kilometrů severozápadně od Vysokého Mýta leží obec Vraclav. První zmínka o ní je v Kosmově kronice na počátku 12. století v souvislosti s existujícím hradištěm. Obec stávala na tehdejší významné a dálkové trase zvané Trstěnická stezka. Podle Kosmy se zde zastavil kníže Svatopluk, který zde vydal příkaz k zavraždění jednoho z Vršovců, Mutiny. A Mutina byl na zdejším hradišti roku 1108 také zavražděn.

Od hradiště vede cesta do údolí, kde se nachází památkový barokní areál ze 17. století. Je připomínkou doby, kdy se Vraclav opět stala důležitým místem, kdy vzrostl její kulturní a ekonomický význam. V té době byl totiž pod svahem hradiště objeven silný léčivý pramen. O léčivosti tohoto pramene se mohou návštěvníci přesvědčit dodnes.

První známé uzdravení se stalo roku 1664. Vysokomýtský nožíř Jan Nečasaný, zvaný Bernard, měl velké bolesti v obou rukou. Ve snu byl vyzván, aby se vydal ke studánce sv. Mikuláše a tam si omýval ruce vodou. Učinil tak, skutečně se uzdravil a mohl zase vykonávat své řemeslo. Ve stejném roce uzdravila voda ze studánky chromého vraclavského faráře Mikuláše. Ten z vděčnosti za své uzdravení dal u studánky postavil malou kamennou kapli zasvěcenou svému osobnímu patronovi sv. Mikuláši.

Roku 1666 ji nechal přestavět a rozšířit vysokomýtský děkan Samuel Hataš. Ale brzy ani tato stavba nepostačovala, děkan Václav Rak z Vysokého Mýta se pustil do rozsáhlé přestavby kaple. Přestavba začala roku 1685 a roku 1688 kapli slavnostně vysvětil staroboleslavský probošt Jan Alexius Čapek.

V roce 1724 byl nad původní kaplí položen základní kámen pro stavbu barokního kostela sv. Mikuláše podle návrhu pražského architekta Carla Antonia Canevalleho. Stavba, kterou vedl chrudimský stavitel Jiří Quadroni, byla dokončena roku 1730 a vysvěcena 21.května téhož roku vysokomýtským děkanem Františkem Schetzerem z Kleinmühlu.

Studánka s léčivou vodou se nachází v jednoduše sklenuté kapli pod chrámovou předsíní.

Mimo kostela je součástí barokního areálu také budova lázní a poustevna.

V roce 1696 zřídilo Vysoké Mýto u sv. Mikuláše krčmu, kterou pronajímalo. Roku 1709 byl postaven u lázní "hostinský dům". Pro pohodlí návštěvníků. Roku 1719 byla vystavěna hospoda s maštalí.

Ke konci 17. a v první polovině 18. století byly lázně natolik známé, že hosté přijížděli z Prahy, Brna a jiných vzdálenějších míst. Vděční pacienti věnovali do kaple obrazy, sošky, četné votivní dary ze stříbra v podobně uzdravených údů se jmény a datem uzdravení. Tyto dary byly z kaple odstraněny za císaře Josefa II.

V roce 1692 byla ve stráni nad kaplí vystavěna poustevna s dřevěnou věžičkou - zvonicí a bicími hodinami - zvaná také fráterka nebo fláterka. Jejím prvním obyvatelem byl člen řádu sv. Františka Jiří Rambousek, který se narodil v Litomyšli. Dlužno připomenout, že poustevník u sv. Mikuláše vedl knihu, do které zapisoval uzdravené lidi. Mimo to měl na skladě léčivé rostliny, pilulky z české lékárny v Hradci Králové a další potřebné věci pro lázeňské hosty.

Ale dosti slov. Budete-li mít cestu kolem, navštivte Vraclav. Nebudete litovat.

Karel Kýr


 

.