.

Centrum Klubu psychotroniky a UFO

...KLUB PSYCHOTRONIKY A UFO

... ÚSTÍ NAD ORLICÍ   

Záhady okresu

Tajemná minulost

Zajímavé události

Podivné schopnosti

Zážitky a události

Tajemná minulost

Hroby upírů ve Vraclavi ?

Při stavbě domu v květnu roku 1998 byly ve Vraclavi nalezeny kosterní pozůstatky několika osob. K nálezu byli přivolaní policisté a soudní znalec, aby zjistili, zda kostry nejsou mladší 50 let a tedy že se nejedná o vraždu.
Soudní znalec však zjistil, že kostry jsou mnohem starší a při ohledání archeoložkou bylo majiteli pozemku povoleno pokračovat ve stavbě domu.
Ukázalo se, že šlo celkem o kosterní pozůstatky 11 osob, z toho 3 kostry vykazovaly charakteristické znaky odlišného pohřbu, provedeného podle tradičního rituálu používaného proti vampýrům.
Šlo zřejmě o lidi, nějakým způsobem odlišné od ostatních, a protivampýrskými zásahy se živí chtěli zabezpečit proti jejich návratu ze záhrobí.
Dva z mrtvých byli pochováni čelem dolů, třetí osoba měla useknutou, asymetricky položenou hlavu a do levé části hrudníku - do srdce - byl vražen dřevěný kolík.

Původně se předpokládalo, že místo je pohřebištěm francouzských vojáků z napoleonských válek, později se ukázalo, že toto pohřebiště je vedle. Hroby s vampýrskými zásahy bylo datováno podle ozdob do 11. století n. l.

Mrtví zřejmě pocházeli z blízkého slovanského hradiště Vršovců.

Podle :

Fořt, V.: Tři kostry mají znaky rituálu proti vampýrům. Právo, 2.7.1998

Dopis J. K., KPU UO. Archiv KPUFO


 

.