.

Centrum Klubu psychotroniky a UFO

...KLUB PSYCHOTRONIKY A UFO

... ÚSTÍ NAD ORLICÍ  

Záhady okresu

Tajemná minulost

Zajímavé události

Podivné schopnosti

Zážitky a události

Tajemná minulost

Záhadný nález v choceňském tunelu

V srpnu roku 1844 při hloubení železničního tunelu u Chocně došlo k nálezu unikátních úlomků ryzího železa. Jednalo se o úlomky, vyvezené z tunelu v odvalovém materiálu. Při pátrání po tom, odkud železo pochází se zjistilo, že úlomky železa vypadly z polohy plastičtějšího druhohorního slínovce. Tato poloha, uložená mezi masivními opukami (spongility), je součástí křídových sedimentů, kterými tunel prochází.

Bylo objeveno celkem šestnáct úlomků, z nichž největší vážil kolem 100 gramů. Všechny pocházely z úseku, v němž protínala štola tunelu polohu slínovce, v hloubce asi 34 až 38 metrů pod úrovní současného terénu. Kolem jednotlivých úlomků byla vždy vytvořena silná vrstva hydrátů železa. Železo samo bylo kujné a jednotlivé úlomky měly rozdílnou hutnost. Rozbory prokázaly vysokou ryzost železa (98,33 %), obsah arsenu - 0,32 %, uhlíku a karbidu železa - 0,74 %.

První názory uvažovaly o náhodném zapadnutí materiálu do této vrstvy. Později se prokázalo, že železo nemohlo být do slínovce zaneseno později, než se vytvářela samotná hornina.

Další možnost, že by čisté železo mohlo vzniknout v přírodním prostředí, byla vyloučena. Snad nejpravděpodobnější je, že v době tvorby horniny do ní zapadl meteorit. Objevil se ale i názor, že jde o čepel mykénské dýky. Skutečný původ pro nedostatek srovnávacího materiálu však dosud nebyl objasněn.

 

Podle : Turnovec, I.: Záhada choceňského tunelu. Novinky.cz, 17.8.2000

 


 

.