.

Centrum Klubu psychotroniky a UFO

...KLUB PSYCHOTRONIKY A UFO

... ÚSTÍ NAD ORLICÍ  

Záhady okresu

Tajemná minulost

Zajímavé události

Podivné schopnosti

Zážitky a pověsti

Pověsti a záhadné události

O světýlkách, šotku a divoké honbě

U rozcestí na Sejvě stojí kříž. Kolem něho v letních měsících v noci skotačívala »světýlka«, zvaná »rychmandle«. Od té doby, co na kříž pověsili lampu a v noci svítí, světélka se neobjevují. 

Jednou jeden hospodář s povozem v noci pod Lanšperkem zabloudil. Pojednou před vozem se objevilo světlo a šlo stále před ním. Hospodář tiše povídá čeledínovi: "Střel do toho!" Ale čeledín vrtěl hlavou, že ne! a řídil koně za světlem a brzo dostali se na správnou cestu. Čeledín poděkoval: "Pozdrav tě pámbu za to!" Světlo odpovědělo: "Taky tebe pámbu pozdrav! Však na to slovo čekám již sto let!" 

Šotka (raráška) mohl si každý odchovati, když vejce od černé slepice nosil po 9 dní pod levou paží, nemyl se po ten čas, ani nemodlil, přešel-li s ním 9 mezí a 9 polí. Poté vylíhlo se z vejce kuře-šotek, nositel štěstí tomu, jenž mu všemožnou péči věnoval. Rarášek v podobě hořícího víchu přeletoval s místa na místo a kam zapadl, tam říkalo se, že budou postiženi nějakým neštěstím.

»Štvání« bez koní

O kříži u Jansova statku. Mezi dvěma kříži jezdil kočár bez koní. Říkalo se tomu »na štvaní«. Jeden občan pokřikoval z okna na kočár a štěkání napodoboval. V tom vpadl mu do klína kus masa a slyšán byl hlas: »Když's pomohl štvát, pomoz taky žrát.« Brzy poté občan zemřel. Proto postavili u Jansova statku kříž. 

Podle: V. Zd. Hackenschmied: Doklady ke studiu lidu ve východních Čechách. Český lid XXXI.  

O ohnivé kouli

Jeden lanškrounský kloboučník jel se ženou na výkladní trh do Šilperka se svými výrobky. Utržil hodně peněz. Protože žena jeho samadruhá nechtěla zůstati v Šilperku přes noc, rozhodl se jeti v noci domů. Když přijel ? Šebrlově kapličce, ukázal se na obloze světlý pruh, bylo slyšet praskot veliký a stranou před nimi kulila se veliká ohnivá koule po zemi. Přestrašeni ujížděli rychle ? domovu. Všemu sousedstvu vypravovali, co viděli. Hádalo se, že to byl buďto meteor a nebo kulový blesk.

O ohnivém

Po cestě z Lanšperka na silnici k Dobrouči létával v noci »ohnivý«. Se silnice letěl po staré hrázi někdejšího rybníka, nyní »panské louky« a tam zase zmizel. 

Podle: Český lid XXXI. 


 

.