.

Centrum Klubu psychotroniky a UFO

...KLUB PSYCHOTRONIKY A UFO

... ÚSTÍ NAD ORLICÍ  

Záhady okresu

Tajemná minulost

Zajímavé události

Podivné schopnosti

Zážitky a události

Tajemná minulost

Záhady ve Vraclavi ...

V odkrytých hrobech pod kostelem sv. Václava z 11. století byly nalezeny unikátní úlomky horniny s obsahem vzácné příměsi, jejíž původ není dosud objasněn. Podle názoru autorky článku v Magazínu 2000 (1) Dany Vondráškové měly zemřelým zajistit nerušený klid a odchod do záhrobního světa. Úlomky horniny měly silné magnetické účinky. Když byly zaslány k rozboru specializované firmě, ztratily se.

Stejné úlomky jsou prý dodnes k nalezení na dně kráteru v nedalekém poli, v jehož blízkosti stojí starý smírčí kříž. Na něm je vyryt disk, který protíná šipka směřující k nebi. Podle názoru geologa RNDr. Zdeňka Štaffena může kříž s reliéfem připomínat pád meteoritu nebo setkání s jiným vesmírným tělesem. Podle názorů specialistů, zabývající se smírčími kříži jde o znak samostřílu, tzn. na místě byl kdysi samostřílem někdo zabit. 

Právě zde se v roce 1995 objevily dva kruhy ve vojtěšce (viz Album agrosymbolů KPUFO).

U Vraclavi je také patrná magnetická anomálie, jejíž původ není znám. Magnetické odchylky vzrůstají směrem ke kopci, kryjí se zároveň se zlomovou strukturou související s podložními poruchami způsobenými tlakem v zemské kůře. To je zřejmé i při poruchách rádiového příjmu.

Podle názoru autorky mohlo jít nejen o pád meteoritu, disk se šipkou by mohl značit i návštěvu inteligentních bytostí z jiné planety, kteří sem přinesli horninu z vesmíru. Taková událost ovlivnila místní obyvatele natolik, že horninu využili i pro své pohřební rituály. Mohlo však jít o symbolické vyjádření ochrany pro vstup do záhrobí.

Podle : Vondrášková, D.: Vraclavské otazníky. Magazín 2000

.