Zajímavá místa a události


Horní Slavkov
 • vznikl z hornické osady na dolování cínu v polovině 14. století. Ve městě je renesanční radnice (1583), kostel (1516). 
 • severně od města se nachází rekonstruované popraviště z 16. století. Má kruhový půdorys a je tvořeno obvodovou zdí a třemi sloupy z lomového kamene, na nichž byla konstrukce šibenice. Nad vchod zdejší Němci roku 1936 umístili žulovou kopii městského znaku z roku 1598. (Originál je v městském muzeu).

Hora Krudum 
 • asi 6 km západně od Horního Slavkova se nachází hora (838 m n.m.), která se dnes nazývá Chrudim. Dříve se však nazývala Krudum. K ní se váže řada pověstí - o zámku na jejím vrcholu, o bílé paní, o zakopaných pokladech, o podzemních chodbách. Má dva vrcholy, na vyšším (obr.2) je tzv. "francouzský kámen" (obr.1), na nižším kdysi stávala rozhledna. (obr.3)

 • V létě roku 2002 se podařilo archeologům najít v lese pod Krudumem pozůstatky stavby, identifikované za kostel sv. Mikuláše

Hřebeny 
 • původně gotický hrad Hartenberg, přestavěn raně barokně v letech 1668 - 1688.
Chlum Svaté Máří
 • poutní kostel na místě gotické stavby z let 1690 - 1702, ambity podle návrhu G. Santiniho, cenné fresky a socha Madony z 15. století

Chlum Sv. Máří

Jindřichovice
 • zámek, původně tvrz, založená po roce 1500 Šliky, později zřejmě zpustla. Roku 1627 získal panství Ota z Nostic, jehož potomci tu sídlili až do 19. století. Roku 1627 vystavěli barokní zámek (snad s použitím původní stavby), který v letech 1836 - 1840 upravovali pseudogoticky. 
Kámen
 • na jižní části kostela románské reliéfy tří trpaslíků.

 • Vysoký kámen (773 m) je přírodní památka západně od obce. K tomuto místu se vztahuje řada pověstí. Podle jedné zde kdysi stál mohutný hrad. Byl však spolu se svým pánem proklet a propadl se do skal. V jiných pověstech se vyskytují skřítci, divoženky nebo Bílá paní.

Kostelní
 • Ve zdi kostela jsou zazděny dva reliéfy, které znázorňují pověst o Vysokém kameni. Reliéfy jsou kopie, originály jsou v muzeu v Sokolově.

Kraslice
 • gotický hrad byl založen zřejmě až v 14. století, připomínán rokem 1370 jako Nový hrad. Od roku 1401 v majetku Reitenbachů, kteří společně s Vilémem Míšeňským v okolí loupili, a proto byl hrad roku 1412 oblehnut Chebskými a zbořen. Obnoven, ale po roce 1448 vypálen Jindřichem z Plavna, který jej později získal. Za násilnosti a loupeže majitele hrad dobyt Šliky. Někdy během 16. století byl sice opraven, ale nakonec opuštěn a rozpadl se. 
 • V okolí Zámecký vrch (Hausberg)
Krásno
 • proslulá rozhledna, postavena ve třicátých letech 20. století podle předlohy podobné věže, vzdálené 3500 km jihovýchodně odtud, v Iráku.(obr.) Snad také proto rozhlednu ihned po okupaci Sudet zabrala německá armáda. Sloužila snad k rituálům mysticky zaměřených nacistů?

Kynšperk nad Ohří 
 • Již v 12. století zde stálo pomezní hradiště českých knížat, později přestavěné na raně gotický královský hrad (původní název Königsberg). Osada pod ním roku 1232 povýšena na město. Od počátku 15. století hrad zastavován šlechtě (páni ze Štampachu aj.), od roku 1523 Šlikové, od roku 1548 do konce 16. století opět v moci panovníka, ale zakrátko opět zastaven. Počátkem 17. století hrad již nesloužil svému účelu, byl prodán městu a zpustl.
Libavské Údolí 
 • hradiště v poloze Kolová (Starý zámek, 509 m n. m.) na zalesněném hřbetu Kynšperského polesí, nad soutokem Malé a Velké Libavy, nedaleko pravého břehu Ohře. Na místě akropole byl v pozdějším středověku vystaven hrádek. Hradiště pochází z mladší doby bronzové (lužická kultura) a bylo obnoveno ve slovanské době hradištní.
Loket 
 • město, založené v podhradí hradu, se zachovanými zbytky opevnění z roku 1500. 
 • Hrad založený ve 13. století, přestavěn v 15. století, v 18. století změněn na vězení. Na hradu se uchovává meteorit - tzv. "zakletý purkrabí"
 • Předpoklady o rozsáhlém podzemí se potvrdily v červnu 2000, kdy se u parkoviště propadla silnice a objevila se rozsáhlá podzemní místnost o rozměrech 5 x 5 metrů, a to ve značné hloubce 5 m pod povrchem. 
 • gotický kostel z roku 1476, přestavěn barokně 

Oloví
 • v okolí skalní skupina Buďkámen
Rolava
 • Za 2. sv. války zde byl zajatecký tábor, kde vězňové pracovali na třídění cínové rudy. Mezi místním obyvatelstvem se však udržují pověsti o kompletaci raket V2, což posilují podivné betonové stavby, zbytky podzemních místností a kolmé 150 metrové šachty. Celý objekt působí velmi tajemně, nejsou ani pamětníci, kteří by mohli osvětlit smysl staveb. A jaká je skutečnost?

Sokolov
 • Původní tvrz založena zřejmě Nothafty ve 13. století společně s městem. Od poloviny 15. století patřila Šlikům, kteří ji také obnovili. Za účast Jana Albína Šlika v povstání z let 1618 - 1620 byl Sokolov zkonfiskován a prodán roku 1622 Otovi Nosticovi; v majetku Nosticů až do 20. století. Za třicetileté války tvrz v letech 1621, 1631 a 1647 poškozena při dobývání města, proto roku 1663 postaven na jejím místě nový zámek. 
Zámek
Těšov 
 • západně od Těšova (okr. Cheb) se už nachází záhadné útvary - tzv. ringvaly (kruhová plocha, ohraničená příkopem a valem). K čemu sloužily?  

Zdemyšl 
 • dvůr na úpatí Loketského vrchu (584 m n. m) v severozápadním cípu Kozích hřbetů. Citlivci zde zachycují řadu jinak nevnímatelných energií. Příčinu zde vidí ve zvláštnosti podloží, i řadě pohnutých událostí, které se zde v minulosti odehrály. Jedna z posledních má být zastřelení dvou nevinných lidí zfanatizovanými příslušníky "Hitlerovy mládeže" za počátku okupace ČR.

  Zpět