Nález plavuně  (Ovčín u Radnic)


Lokalita "Ovčín" je bývalý černouhelný povrchový lom, nalézá se přibližně 1 km jižně od malého města Radnice, přímo pod vrchem "Florián". V současné době je lom zaplavený a v letních měsících  je hojně  využíván k rekreačním účelům.

Na podzim roku 2002 zde paleontologové nalezli část větve stromovité plavuně druhu Lepidodendron selaginoides, jejíž větve byly delší až 1,3 metry. Jedná se o největší vzorek svého druhu na světě, dosud byly známé fragmenty větví dlouhé 10 – 40 cm. Na místě byly nalezeny další velké části (až 2 m) stromu Cordaite borasifolius, který dosahoval výšky až 40 m. 

Tímto nálezem se Ovčín stal lokalitou světového významu pro studium paleobotaniky.  Před 309 milióny lety se zdejší lokalita nacházela v oblasti rovníku, byl zde tropický prales, který je pohřben ve vulkanickém materiálu.

Výzkum karbonské flóry má na Radnicku dlouholetou tradici, sahající až do poloviny 19.století. Lokalita na Ovčíně je celosvětově významná z jiného důvodu, podle paleontologů se zde nalezené rostliny nacházejí na místě, kde původně rostly, díky tomu lze studovat i ekologické vztahy rostlin. Zatím zde bylo rozpoznáno přibližně 20 druhů rostlin (kapradiny, plavuně, přesličky) a předpokládá se že zde budou objeveny i zcela nové druhy.

Vzorky zkamenělin jsou vystaveny od roku 2004 v expozici Západočeského muzea v Plzni.