HISTORIE, PAMĚTIHODNOSTI OKRESU 
Bílovice hradiště v poloze Hrad z neolitu
Brodek u Prostějova barokní zámek (1757) * pravěká svatyně (2500 př.n.l.)
Čechy pod Kosířem barokní zámek (1708)
Dobromilice hradiště nad údolím Drahomilického potoka z neolitu * kostel * u sakristie kámen - Zkamenělý Modrovous
Hluchov tvrz z 1616, přestavěna na zámek v 18.století
Hrdibořice dutiny, podzemní chodby
Jesenec barokní zámek (1711) - (stavitel J.B.Santini), barokní kostel (1711) (Santini)
Konice barokní zámek (1705) * barokní kostel ze 17.století
Krakovec gotická tvrz, přestavěna renesančně (1611)
Křenovice hradiště v poloze Hradiska z doby halštatské
Laškov hradiště v poloze Rmíz z eneolitu
Ludmírov pravěké osídlení v jeskyni Průchodice
Malé Hradisko keltské oppidum nad soutokem potoku Okluka z doby laténské * nový menhir
Mořice barokní zámek z 18.století * zámecká centrální kaple
Myslejovice slovanské hradiště v lese nad soutokem Drahanského a Pytláckého potoka 
Ohrozim mohylové pohřebiště na jihozápadním a východním svahu kopce Horka, výšinné sídliště v poloze Čubernice z eneolitu
Okluky zřícenina Čertova Hrádku
Otaslavice hradiště Obrova noha na ostrožně Drahanského potoka z eneolitu
Plumlov na místě gotického hradu z 13.století zámek
Prostějov renesanční zámek (1568) * hradiště v poloze Čechovsko (U jezírka) z eneolitu * gotický děkanský kostel ze 14.století * severovýchodně barokní kostel J. Nepomuckého (1750) 
Ptení zaniklá tvrz z 1378 * zámek
Seloutky kruhový rondel
Slatinky opevněné výšinné sídliště v poloze U varhan z eneolitu * mohylové pohřebiště Nad Ostichovem
Stražisko kdysi hrad Krumperk (Stražisko) * kostel Andělů Strážných
Víceměřice tvrz (1409), přestavěn na zámek
Vícov zřícenina Ježův hrad z 14.století
Výšovice barokní zámek (1755)
Žárovice hradiště na ostrožně Brněnka z doby bronzové