Anomální jevy jsou takové události, které se vymykají normálnímu chodu světa, na který jsme zvyklí. Jsou to jevy psychotronického charakteru (zjevení, telepatické zprávy a vzkazy, jasnovidectví, psychokinese, jevy nazývané společným slovem "poltergeist" aj.), pozorování neznámých objektů a předmětů (UFO, neznámé bytosti apod.), a dále jevy, které zatím lze popsat a zařadit jen s obtížemi (zmizení, objevení nových substancí, atd.
Zajímavých míst je všude mnoho. Chodíme kolem nich a mnohdy si jich ani nevšimneme. Často se k nim vztahují podivuhodné příběhy, jsou obestřeny nádechem tajemnosti a skrývají i nejedno překvapení. Stačí se jen pozorně rozhlédnout. Zde Vás upozorníme na některé z nich.
Vedle zajímavých míst se lze setkat i s takovými, které vznikly zvláštním způsobem. Někdy jsou popsány a zůstaly zde natrvalo (geologické aj.). Některé jsou záležitostí jen několika dní či týdnů (agrosymboly).
Náš život provází řada událostí a prožitků, které nás formují, nebo kterými působíme na své okolí. Je to především naše zdraví, které se snažíme chránit, třeba za pomoci psychotroniky a alternativní medicíny. To, jak vystupujeme v našem světě, jaký k němu zaujímáme vztah, je záležitostí filozofie. Snažíme se také sami se sebou pracovat, zdokonalit svůj duchovní a duševní život.
 
Naše činnost vzbuzuje řadu reakcí. Od nadšeně podporujících, které vítáme a děkujeme za ně, přes lhostejnost i odmítání. Chceme Vás seznámit s různými názory, ohlasy i články v regionálním tisku.