Památná místa okresu a možné anomální jevy v minulosti

Druztová

- na dně řeky Mže pod hradem Věžka u Druztové byl nalezen záhadný předmět
Hrad Nečtiny - původně barokní zámek, přestavěný v románské gotice v letech 1855 - 58. Pseudorománská hrobka z roku 1858. Nad zámkem zříceniny gotického hradu Preitenštejnu z 1. pol. 14. století.
Hromnice - Hromnické jezírko - pozůstatek po těžbě vitriolové břidlice v letech 1870 - 1880, v hloubce 60 m pod úrovní terénu. Podivné zvuky, ozývající se z tohoto jezírka, plného síranové vody, vedly některé osoby k myšlence, že zde žije dosud neznámý živočich.
Kralovice   - podivná světla a další úkazy ze staré kralovické kroniky. * - zpráva o skřítkovi z roku 1382 (Český lid, 1892)
Manětín   - zámek barokně přestavěn roku 1712 J.B. Santinim.
Mariánský Týnec   - kostel podle projektu J.B. Santini, dnes muzeum. Nachází se zde mj. i jeden zajímavý kámen.

Mladotice 

- v obci kaple Jména Panny Marie postavená r. 1710 J.B. Santinim

Mladotické záhady - pověsti a legendy, jakož i údaje z archivů a kronik sbíral a zpracovával Josef Vorel, bývalý ředitel muzea v Mariánské Týnici. Byl jmenován čestným členem KPUFO in memoriam v roce 1997.
Pohanské božiště?  - ve směru na Strážiště se nachází několik zvláštních opracovaných kamenů.
Plasy - klášter cisterciáků (obr.), založený roku 1140 na bahnité půdě. Jeho stabilitu zajišťuje 5000 dubových kmenů, které tvoří jeho základy. Barokní konvent z let 1701 - 1740 na návrh J.B. Santiniho, později s účastí K. Ign. Dienzenhofera. Podle pověstí je zde ukryt velký poklad.
Rabštejn nad Střelou  - nejmenší město ve Střední Evropě. Zbytky gotického hradu, barokní zámek z 18. století, raně barokní klášter ze 17. století s barokním kostelem. Cenné stavby lidové architektury (foto), smírčí kříž (foto), v okolí břidlicové lomy.
Vejprnice - barokní kostel - jeden z mála, který je oltářem otočený k západu. K této obci se vztahuje podivná mystifikace ...
Šipín   - lokalita s několika místy, připomínající čerty: Ďáblův kámen u hřbitovního kostela (foto) sv. Barbory, Čertova pekárna jihozápadně od obce, Čertova skála s otiskem podoby, Čertův rybník

Štipoklasy - v roce 1996 se rozvířila v tisku domněnka, že podivné haldy kamenů v prostoru "Zlatý lom" u Štipoklas a Skelné Huti je pozůstatkem po keltském či jiném osídlení. Šetření KPUFO ukázalo, že tomu tak nebylo, že jde skutečně jen o pozůstatek po těžbě kamene. - (obr. 1, 2)

Vochov - sídelní areál kultury s lineární keramikou s rondelem (plánek
Žebnice - u obce se nachází křížový kámen ve tvaru kruhové kamenné desky - jde o největší kříž tohoto druhu u nás. (foto)
Žihle - v okolí se nachází řada kamenných seskupení, u kterých senzibilové zachycují výrony různých energií. I přes zajímavé tvary je jasné, že jde o výtvory přírody.