V květnu roku 1991 vznikl Klub psychotroniky a UFO, nejprve jako pobočka Československé archeoastronautické asociace (ČsAAA), po jejím rozpadu v roce 1993 došlo k osamostatnění.
Zpočátku byla snaha spolupracovat s řadou místních klubů, ty se však bez vedení rozpadaly. Průzkum anomálních jevů si brzy začal vyžadovat odbornější a jednotný přístup i ujasněnou metodiku.
Proto od roku 1994 se KPUFO začal rozšiřovat i mimo Plzeň a začaly vznikat první pobočky na území jednotlivých okresů.
 Na stránkách najdete jednak upozornění na zajímavá místa, výsledky šetření anomálních jevů a pátrání po různých přírodních anomáliích. Zaujímáme také stanovisko k událostem a jevům, které vzrušily veřejnost, byly publikovány ve sdělovacích prostředcích a snažili jsme se je uvést na pravou míru.