Jak to bylo v Oselcích

Před časem, 18. června 1999, se událo něco, co zaměstnalo badatele a rozvířilo hladinu mediáního světa - u malé vesnice Oselce v okrese Plzeň - jih bylo spatřeno UFO ! Pokusme se rekapitulovat tento případ.

Fakta

V pátek 18. června 1999 večer skupina obyvatel z vesnice Oselce se vydala ke známým na táborák do obce Chlumy. Když projížděla lesem, pak po pravé straně od silnice spatřili cestující skupinu světel. Bylo asi 23 hodin.

Zde nesporná fakta končí. Dále začínají výpovědi osob, a publikované informace z několika zdrojů.

Tvar

Podle telefonického vyjádření svědka V. J. KPU ve vrškách mlází viděli řadu světel ve tvaru pyramidy.

V článku (1) svědek V. J. uvedl :

"Nad bývalou pasekou, na které je teď několik metrů vysoké mlází, visela ve vzduchu modrošedá světla ve tvaru pyramidy. Celé to bylo nehybné, jen ve vrcholku pyramidy stále sem a tam létalo červené světélko. Nikdy jsem nic podobného neviděl, a tak jsem běžel do hospody zburcovat známé, aby se na to šli taky podívat," svěřil se nám s překvapivým pozorováním očitý svědek úkazu, pan Vladimír J.

V článku (3) svědek V. J. říká :

"Pod námi, asi 500 metrů od nás tam, kde je lesní porost nižší, se nachází něco opravdu divného - je to soustava zhruba 12 světel, tvořící jakoby kužel, od jehož spodní části vede jakási cestička, rovnoběžná s terénem. V této vodorovné části se pohybují další 2 světla, červené a bílé, sem a tam.(…) Je to celé zahaleno do bílé až bílomodré průhledné mlhy. Barva nepohyblivých světel je bíložlutá až oranžová."

Svědek Jan K. měl být úkazu nejblíže:

"Zdálo se mi, že se pohybuje celá soustava světel, jako by kmitala. Snažil jsem se dovolat panu Jandovi, který byl ode mne vzdušnou čarou asi 800 metrů, ale najednou tam nebyl signál. Jsem zvyklý být sám v lese a nikdy jsem se tam nebál. Ale když jsem najednou zůstal sám a neměl jsem signál, abych se dovolal, měl jsem divný pocit." (3)

Dodnes není jasné, co vlastně svědkové viděli. Žádný ze svědků nebyl schopen nakreslit tvar objektu, vše opisovali slovem "pyramida". Jedna ze svědkyň, V. S., uvedla, že šlo o "kupoli" a naznačovala vzhůru obrácený kruhový oblouk. Na dotaz, jak velká světla obrazec tvořila, řekla, že jako hvězdy, tj. světelné body. Rozpor je i v barvě světel.

Další průběh

V článku (1) V. J. říká :

"…běžel jsem do hospody zburcovat známé, aby se na to šli taky podívat." (…)

Podle jeho dalších slov se rozhodli spolu s kamarádem těleso objet z obou stran s tím, že budou ve spojení mobilním telefonem. Ten se zprvu chtěl, z vrozené zvědavosti, k objektu co nejvíce přiblížit. Něco mi ale říkalo, nechoď tam."

Vl. J. v článku (3):

"Beru si mobilní telefon a volám kamarádovi J.K., aby se na to přijel podívat. Oni mi nevěří a nejdřív si myslí, že si z něj dělám asi legraci. Nakonec přijíždí a také to vidí. Sedáme do auta a les objíždíme z druhé strany. (od západu až severozápadu - pozn. KPU) Tam jsou louky. Z té strany nevidíme nic, jen jakousi žlutavou záři po pravé straně. Vracíme se zpět na silnici, chvíli to znovu pozorujeme."

Příhoda s mobilním telefonem

Zajímavou zkušenost učinil také s vlastním mobilním telefonem: "Můj známý jel k objektu autem. Chtěl jsem mu do auta zavolat. Mobil fungoval perfektně jen do chvíle, než jsem vytočil jeho číslo. V tom okamžiku celý mobil zhasl, jako by mu došly baterie. Když se to samé opakovalo asi pětkrát, vzdal jsem to." (1)

"Později se domlouváme, že J.K. vjede do těch míst, jestli uvidíme světla jeho auta. A že se budeme domlouvat mobilními telefony. Snažím se mu po chvíli dovolat, ale při vytočení jeho čísla se mobil náhle vypíná. Znovu musím zadávat PIN, ale vždyť mám baterie nabité a signál by měl být výborný! Celé se to opakuje - nemůžeme se jeden druhému dovolat, ačkoliv jsme v podstatě hned pod vysílačem! Světla jeho auta vidět nemůžeme, protože je v těch místech úvoz. Nakonec odjíždíme do blízké hospody, za známými, kterým říkáme, co se stalo. Ti si berou dvě auta, a vydávají se na místo. Taky to pozorují, ale nikdo se neodvažuje přiblížit. Všichni si vymýšlejí různé výmluvy, proč tam nemohou jít." (3)

Jak sdělili odborníci v oboru elektrotechniky, pod vysílačem signálu mobilních telefonů se může vyskytnout stín, a to překvapivě i ve značné blízkosti od vysílače, zvláště, je-li stanoviště nížeji pod vysílačem.

Konec úkazu

UFO se nehýbalo, a tak se rozhodli probrat celou věc v hospodě. Když se vrátili, nebylo po úkazu ani vidu, ani slechu. (…) Část světel zmizela již po půlnoci, další byla pozorována ještě za rozbřesku okolo třetí hodiny ráno. (1)

Znovu tam přijíždíme kolem půl druhé ráno, to už ale vidíme jen tu pyramidu, na chvíli zastavujeme, ale pak nakonec odjíždíme domů bez toho, abychom vyčkali, jak to všechno skončí. Někteří vytrvalci tam čekají až do páté hodiny ranní, ale nikdo na vlastní oči nevidí, jak to zmizí. Všichni odjíždějí dřív, aniž by vyčkali, co se bude dít dál, aniž by se vydali do větší blízkosti…" (3)

Stopy, pozůstatky

Druhý den na předpokládaném místě asi dvě stě metrů vysokého úkazu nebyly patrny žádné zvláštní stopy. "Ještě jsme se na místo vrátili druhý den, ale nic jsme nenašli." (1)

J. K.: "Druhý den jsem se vrátil na ta místa a hledal jsem nějakou stopu po záhadných světlech, jestli tam není něco vypálené nebo tak. Nic jsem nenašel. Od té doby nemohu spát, pořád na to myslím, co to asi bylo." (3)

22. července 1999 jeden z návštěvníků informuje, že :

"byly objeveny opálené pařezy a okolí půda od intenzivního světelného záření." (4)

V lese sice byly nelezeny ohořelé pařezy a vypálená místa, jenže to bylo pravděpodobně způsobeno tím, že se tam před 2 roky pálilo klestí, takže žádná záhada. (3)

V říjnu 1999 oznamuje svědek V. J., že ohořelé pařezy se objevily až v létě, zhruba 3 týdny po události. Pařezy jsou ohořelé velmi podivně, na což upozornil místní lesník. (4) 
Obhlídka ukazuje, že na mýtině před stěnou stromů, na maximální přímé viditelné dohlednosti od komunikace, je několik opálených pařezů, míst se znatelným spáleništěm, a to zhruba na ploše dlouhé asi 50 m. Místo nese stopy po předchozím pálení klestí, ohořelá místa na pařezech jsou pozůstatky po tomto vypalování, v případě, že tam byla smola.
Měření radioaktivity

"Pouze skupina ufologů zde údajně naměřila zvýšené hodnoty gama záření." (1)

"Při průchodu lesní cestou náhle začal varovně signalizovat kapesní gamamonitor! Byly tam naměřeny vysoké hodnoty ekvivalentní dávky záření gama, po několika metrech dokonce až neobvykle vysoké! Přitom v blízkosti vesnice a na silnici měřič ukazoval zcela normální hodnoty. Byli jsme přesvědčeni, že tyto vysoké hodnoty jsou způsobeny tím, že se v podloží vyskytují horniny obsahující radon. Vždyť i zmíněná Kloubovka (studánka), cca 1 km od těchto míst, má být údajně mírně radioaktivní. Proto jsme tento jev nespojovali s výskytem světelné "pyramidy". " (…) Přesně za týden po záhadné události z pátku 25. na 26. června, se do lesa vydala naše výzkumná tříčlenná skupina, aby zde provedla znovu měření radioaktivity, případně na místě přespala." (…) Tam, kde byly v úterý naměřeny vyšší hodnoty, byly nyní naměřeny hodnoty naprosto obvyklé… " (…) Je nám jasné, že uvedená měření mají jen informativní hodnotu, pokud bychom chtěli s těmito výsledky operovat, museli bychom použít mnohem přesnější přístroje. Nicméně i toto měření je zajímavé." (3)

Místo, kde začal přístroj signalizovat zvýšení radioaktivity, bylo to asi 200 m od komunikace, v okolí staré boudy.

Článek neobsahuje ani naměřené hodnoty, natož přístroj, kterým to bylo zjištěno. Slova o "neobvykle vysokých" hodnotách nejsou hodnověrná. I další údaje svědčí o neznalosti a nekompetentnosti k řešení této problematiky.

Psychotronické metody

"Zajímavé ovšem bylo i to, že v těchto místech přestal "fungovat" i náš psychotronik! A bylo to na té samé cestě, kde nás vystrašil gamamonitor. Ve vesnici byly ovšem psychotronikovy reakce opět normální." (Sírius, 22.6.1999)

"…psychotronické schopnosti M.L. nebyly tentokrát nijak dotčeny." (Sírius, 25.6.1999) (3)

Psychotronické metody nejsou relevantní v případech, kdy může být pokusná osoba ovlivněna událostí nebo zdánlivou "tajemností" místa. Výpadek ve "fungování" ve chvíli, kdy cosi signalizuje přístroj, spadá právě do této oblasti.

Popis místa

Komunikace Oselce - Chlumy probíhá z Oselců do mírného kopce, ale ten obchází po jeho severní straně. Po vjezdu do lesa je po levé straně vysílač na kopci, po levé straně řídký, jehličnatý les, terén se mírně svažuje k severu až severozápadu. 
Do lesa směřuje lesní cesta ve směru na severozápad. Asi po 30 metrech les přechází v husté mlází, vysoké 1 - 2 metry. Se svažujícím se terénem se výška porostu zvyšuje. Ve vzdálenosti asi 250 - 300 m je lesní mýtina s čerstvě vykáceným porostem. Za ní je stěna dalšího lesa a terén se opět mírně zvedá.

Místo, odkud byl úkaz spatřen, znemožňuje dobrou viditelnost skrz počáteční řídký les. (Obr.)

Viditelnost se zlepšuje až po oněch 30 metrech, po průchodu řídkým lesem - v tom případě je rozhled do údolí a okolní kopce - zhruba 6 - 8 km v sektoru na sever až severozápad zhruba až k Nepomuku. (Obr.)

Mapa : Pozorovatelé byli v místě vrcholu fialového trojúhelníku, úkaz by měl být zhruba v místech písmene "s" nebo pod ním, ve slově "smrk". (Obr.)

Vzdálenosti

Svědek V. J. KPU v pondělí 21.6.1999 sdělil, že :

- Velikost celého úkazu byla 10-15 cm na natažené ruce, což podle něj bylo v poměru k předpokládané vzdálenosti, 300 - 400 metrů.

V článku (1) se uvádí :

"Předmět - zhruba pětimetrové zářící těleso o průměru 20 metrů. Jak se svědkové události shodují, od kopule vedl asi 200 metrový pruh světel, ve kterém se pohyboval jeden výrazně červený bod."

Z údajů článku (2) je patrné, že byly opsány z článku (1) - naprosto se shodují.

V článku (3) : "Celá soustava světel může mít délku asi tak 100 metrů. (…) Výška světelné "pyramidy" (kužele) může být tak 20 metrů."

Jak bylo uvedeno ihned po úkazu v prvním kontaktu se svědkem, jev byl velký 10-15 cm na natažené ruce, tj. zhruba vzdálenost palce a ukazováku na ruce. Stanovení rozměru jevu či objektu závisí na vzdálenosti, ve které objekt je.

Tato velikost, 10-15 cm, odpovídá rozměru 1 metru, ovšem ve vzdálenosti 5 m. Ve vzdálenosti 10 m odpovídá tento rozměr asi 2 m, ve vzdálenosti 25 m - asi 7 m, ve vzdálenosti 100 m - asi 20 m, ve vzdálenost 300 m - asi 60 m, ve vzdálenosti 500 m to je zhruba asi 100 m.

Problém je ovšem v tom, že v noci lze jen těžko odhadnout, jak je nějaký objekt vzdálen. Lze se spoléhat pouze na zkušenost a ostatní smysly, případně vše rekonstruovat za dne. Jak KPU sdělil svědek V. J., celou událost se snažili společně s přáteli rekonstruovat za pomoci silného reflektoru ve dne i v noci. To, co viděli, odpovídalo maximální vzdálenosti - tj. světla byla před stěnou stromů, v údolí pod komunikací, tj. vzdálené asi 300 m. Úkaz by tedy musel mít pro tuto vzdálenost šířku asi 50 - 60 metrů, výšku asi 20 metrů.

 Průběh sledování
pátek 18.6.1999 - datum události
sobota, neděle - 19. - 20.6.1999 - aktéři vypráví událost svým známým. Mezi nimi je i člen KPU.
pondělí 21.6.1999 - událost je ráno již v servisu ČTK. Není jasné, kdo tuto informaci ČTK podal.

- člen KPU informuje plzeňskou pobočku KPU.

- kontakt KPU se svědkem V. J., telefonický popis případu

úterý 22.6.1999 - na místě skupina ze Síria
čtvrtek 24.6.1999 - vyšel článek v Haló novinách se jmény svědků (1)
pátek 25.6.1999 - vyšel článek v Plzeňském deníku (2)

- v noci měření a přenocování na místě skupiny ze Síria

sobota 26.6.1999 - na místě skupina KPU
léto 1999 - místo se stává atrakcí pro řadu návštěvníků. Údaje jsou zveličovány - několikanásobně vyšší radioaktivita, na místě se objevovaly úkazy již dříve, na mýtině se objevily opálené pařezy.
září 1999 - případ vyšel v časopise Fantastická fakta (3)
říjen 1999 - další obhlídka a měření KPU, snaha se svědky upřesnit a zesouladit dosud publikované údaje. Svědkové jsou podle vlastních slov unavení a znechucení články v tisku, nechtějí nic dodávat.
Další anomální jevy

Podle informace z 22.7.1999 jsou v kronice obce zaznamenány anomální úkazy, vztahující se k okolí kopce Sv. Markéty už od dob první republiky. Tato informace se nepotvrdila. (4)

V noci z pátku 25. na sobotu 26.6.1999 se na místě pohybovala tříčlenná skupina ze Síria. V 21.45 uprostřed lesa spatřila 2 velká žlutá světla o průměru asi 20 cm, zhruba 1 m nad zemí, ve vzdálenosti asi 50 m. V prvním momentě se domnívali, že je to auto, vyloučili, že by tam někdo šel a svítil baterkou. Světla se pořád rovnoměrně a tiše pohybovala, v pravidelných intervalech se k sobě přibližovala a oddalovala. Když se pozorovatelé dostali na trasu, kudy se světla pohybovala, postupně zhasla. (3) Kdo chce, ať tomu věří.

Druhý den jeden z obyvatel obce sdělil, že viděl v 1.30 hod. blikající oranžová světla složená do trojúhelníka, která stála přibližně nad kaplí sv. Markéty. (3)

4.7.1999 po 20. hodině pozorovalo několik obyvatel obce od bytovek další podivný bíle zářící létající objekt, který se pohyboval ve směru vysílače a pak pomalu klesl do lesa. (3)

Shrnutí

Při cestě po silnici, ve tmě a bez osvětlení, kromě světel aut, viděla osádka prvního automobilu mezi stromy v lese světla. Světla je musela nějak zaujmout, protože viditelnost skrz les není nejlepší. Auto zastavuje, svědci pozorují skupinu světel, volají ostatní, jedou pro ně. Společně s ostatními místo objíždí od západu, z té strany není nic vidět. Postupně svědkové jedou pro další svědky, na místo přijíždí další auta, celkem úkaz vidí 16 osob. Jeden ze svědků jde blíže, po problémech s mobilním telefonem se vrací. Úkaz je stále na místě (?) některá světla mizí a je sledován až do 3 - 5 hodin ráno. (?!) Z údajů není jasný ani tvar, ani přesná podoba jevu.

Hypotézy

  • Nejstřízlivější hypotéza říká, že vše byly světla silnic a obcí v údolí, zvláštní červené blikající světlo bylo od železničního přejezdu v Želvicích či Třebčicích. Svědkové navíc seděli v autě, tj. byli níže, než normálně stojící člověk. Nedívali se tedy do údolí, jak se domnívali později, když místo obcházeli normální vzpřímenou chůzí, ale do větší dálky na blízké obce a silnice. Z jedoucího automobilu a natož v noci není přitom skrz les na protější stěnu lesa dobře vidět. Další svědkové byli tedy přivoláni k úplně obyčejným světlům z dálky, a byli strženi tajemnou atmosférou, kterou osádka prvního automobilu vyvolala. Úkaz je sledován až do rozednění, kdy přirozeně zanikne. Po vystřízlivění další den si svědci uvědomují svůj omyl a trapnost celé situace. Aby neztratili tvář, opakují prvotní teze o "pyramidě". Nikdo jev nedokáže blíže popsat, natož nakreslit. Vyvolaná mediální kampaň znásobí celou situaci za několik měsíců do neuvěřitelných rozměrů. Jsou hledány a vyvolávány nové "anomálie", ačkoli se vůbec nezakládají na pravdě, do jejich hledání jsou strženi další obyvatelé obce, zatímco svědkové se ze studu nechtějí dále o situaci šířit. (4) (Po zkušenostech s lidmi, kteří dlouhé hodiny pozorují blikající hvězdu nad obzorem a hovoří o UFO, ba o "psychotronicích", kteří jim jejich omyl potvrzují, by se nebylo čemu divit.)
  • Svědkové viděli trojúhelník (pyramidu, kopuli, atd.) poskládaný ze světel, před stěnou stromů na úpatí stráně, tj. ve vzdálenosti asi 300 od silnice. Podle měření by jev měl velikost 50 - 60 metrů, šlo by tedy o nízký trojúhelník, který někteří pokládají za kupoli (kruhový oblouk) o výšce 20 metrů, s dalšími světly po stranách. Rozdíly v údajích vzdáleností a velikostí lze pochopit z důvodu noci, odlišných zkušeností a chybných odhadů. Ty se v průběhu dalšího období, kdy svědkové mohou situaci obhlédnout ve dne, postupně zpřesňují do téměř správných údajů. (4) - obr. výše - pouze orientační nákres!)
  • Na místě byla v čase trvání jevu vysoká radiace (nebo i něco jiného), kterou svědkové intuitivně vycítili, a proto byli podvědomě varováni, aby se k úkazu nepřibližovali, neboť jim hrozilo nebezpečí. (3)
  • Šlo o "nějaké pokusy spadající do oblasti vojenskotechnických hrátek…" (3)
  • Místo je energeticky aktivní, probíhají v něm linie energetických drah (ley-lines). Na jejich přítomnost ukazuje kaple sv. Markéty (obr.) na vrcholu kopce. Spojitost místa, zasvěcené této světici, s místy křížení energetických linií ukazuje legenda, podle které se ve vězení této mučednice zjevil drak, kterého zkrotila křížem. Legenda tak symbolizuje spojení s těmito "dračími žílami". Proto by nebylo divu, kdyby se na místě objevovaly anomální světelné jevy v minulosti a v přítomnosti ve zvýšené míře. (4)

Podobnosti s jinými úkazy

V září 1996 pozorovala paní A.K. ve 22.30 při cestě ze Žebnice do Horního Hradiště (okr. Plzeň-sever) nad polem podobný úkaz - světelnou pyramidu i s vodorovnou cestičkou, tentokrát nad polem. (3)

Závěr

Získané informace nejsou ve stavu, ze kterého by bylo možné vyvodit nejen přesnou podobu jevu, natož se pokusit o jeho vysvětlení.

Kol. aut. KPU

Zdroje

(1) -ma-: Záhadná světla u Oselce. Haló noviny, 24.6.1999

(2) Volaříková, Z.: Jeli na táborák a potkali UFO. Plz. deník, 25.6.1999

(3) Lowová, M.: Invaze ! Fantastická fakta, č. 9, roč. 1999

(4) Archiv KPU, UFO.1999.06.18.ČR.PJ - Oselce, IDJ : 1382