Proč TRUL nestartoval? 

1934: Čechoslováci konstruují samonaváděcí raketu. Senzace: rychlost vyšší zvuku

Světová hospodářská krize uzavřela i bránu malé příbramské továrny na hospodářské stroje. Z komína se dávno nekouřilo, a přesto z oken svítívalo dlouho do noci světlo. Občas odtud zazníval hukot a uši drásající svištění. Příbramí se trousily zprávy o nějakých bláznech. Chystají prý se na Měsíc a v továrně zkoušejí jakési „rachejtle".

Z historie známe mnoho lidí, kteří předstihli svou dobu. Proto se k nim jejich doba obracela zády a měla pro ně jediné slovo: blázni.

Před čtvrtstoletím pobuřovali Příbram tři lidé. Můj přítel Václav Kolář, průmyslovák-samouk s přesně myslícím mozkem technika. V patentním rejstříku měl zaregistrováno přes sedmdesát vynálezů. Inženýr Smolík, náš tehdy nejznámější letecký Konstruktér, jehož letounu „S" jsou navždy zapsány v dějinách našeho leteckého průmyslu. Třetím byl mladý vysokoškolák, jehož jméno jsem už zapomněl. Na dvouplošníku „Fokker“ uskutečnil hrdinský čin – přeletěl Alpy.

Celá ta myšlenka vznikla u přístrojů protiletadlových baterií, které tehdy začínaly nahrazovat subjektivní poslech pozorovatele mechanickými zaměřovacími a řídicími prostředky. Narodila se z úvah, které snad nebyly vždy správné, ale které vedly k pokusům s prvním raketovým motorem u nás.

Kolář už konstruoval pro naše letectvo leccos — polní vyvolávací soupravy pro zpracování průzkumných leteckých filmů, světelná signalizační zařízeni, cvičné zaměřovači přístroje. Sled jeho úvah byl jednoduchý: naslouchací přístroje zjišťují směr náletu nepřátelské skupiny podle síly zvuku jejich motorů. Zaměřovací mechanismus přenáší podle naslouchacího přístroje směr na protiletadlovou baterii. Zvuk letadel tedy nařizuje svým směrem dělo, jež je má zničit.

Proč by stejným způsobem nemohl zvuk řídit střelu, letadélko bez pilota, jaksi „přitahované" hlukem motorů nepřátelských letadel? Proč by nebylo možno zkonstruovat samonaváděcí protileteckou střelu?

Nesmějte se, současníci radarů, mezikontinentálních balistických střel, sputniků! Před 50 lety člověk poprvé přeletěl průliv La Manche! Před čtvrtstoletím ověnčil let přes Alpy hlavu pilota gloriolou odvážlivce a hazardem.

Dívám se s obdivem na ta léta nadšení, víry a houževnatosti malé trojky. Kolář dal do práce celou svou vynalézavost, inženýr Smolík přidal zkušenosti leteckého konstruktéra. Vysokoškolák se díky svým jazykovým znalostem stal členem British Interplanetary Society a American Rocket Company jen proto, aby získal časopisy, zprávy, data, zkušenosti. V malé pracovně v ulici Na pískách na Hanspaulce se rodily první podklady a s nimi i první překážky. Má-li být střela vedena zvukem cizího stroje, nesmí být ovlivňována hlukem vlastního hnacího zařízení. Musí mu uniknout, musí být rychlejší zvuku! Musí mít raketový motor!

Tak se zrodil TRUL - technické raketové útočné letadlo, samonaváděcí střela s raketovým motorem, schopným vyvinout nadzvukovou rychlost. Síly a finance tří lidí však přestávaly stačit a Vojenský letecký výzkumný ústav neměl pro TRUL pochopení. Přesto provedli s prvním čs. tryskovým motorem řadu pokusů. V letech 1934 a 1935 se často chvěla hala příbramské továrny, proměněná v improvizovanou pokusnou stanici, svištěním unikajících plynů, její okna zářila odleskem plamenů šlehajících z trysek. Za ochrannou stěnou vzrušeně tloukla srdce tří „bláznů, kteří se chystají na Měsíc..."

Nedostatek finančních prostředků a nepochopeni těch, kteří jediní mohli pomoci, ukončily tříleté úsilí trojice. Zůstala halda výkresů u výpočtů, několik modelů a prototypů, které převzala vojenská správa. Dnes už sotva kdo ví, že se před pětadvaceti lety zkoušel v Příbrami raketový motor, jehož konstruktéři za dlouhých nocí mysleli na obranu své vlasti a nesměle pokukovali po hvězdách.

Roman VLACH, Zápisník, 1961, č.?, s.13