NÁŠ KLUB
ZÁHADY
PAMÁTKY
LEGENDY
ANOMÁLIE
UFO
ODKAZY
KONTAKTY
Přírodní anomálie
Dopis čtenáře Magazínu 2000

 Zhruba před dvěma roky se objevil v Severočeském deníku článek jistého amatérského astronoma pana Danka z Mostu, který se zmiňoval o zvláštních kamenech, nalézajících se ve stěně povrchového dolu u Mostu. Tyto kameny jsou zvláštní tím, že dovedou léčit, uváděl autor. Dále psal, že je zaslal E. Danikenovi, který je nazval "golfové míče bohů". Sám pan Danko je nazývá "mluvící kameny".

Vešel jsem s panem Dankem v písemný kontakt a nakonec jsem od něho získal i vzorek, dva kameny o velikosti asi pingpongových míčků. Protože pracuji s pendlem a mám několik senzibilních přátel, začali jsme kameny zkoumat. A zjistili jsme zajímavé věci:

1) Kameny energeticky reagují v závislosti na světových stranách. A to způsobem, že natočeny v určitém směru působí jako zesilovač energie, kterou jeden z mých přátel dovede změřit. V jiném směru naopak kámen "mlčí“.

2) Protože jsme kvůli orientaci potřebovali kámen nějak označit, snažil jsem se do povrchu pomocí zubařské frézky vybrousit značku. Při tom jsem zjistit, že kámen má zajímavý povrch - olovnatě matný, jakoby mastný; se zlatavými zrnky. Během broušení se mne zmocnila náhlá nevolnost, trvající asi 10 minut (pocení, bušení srdce, znění v uších).

3) Kámen lze rozdělit na 2 polokoule, na jednu reaguje pendl kladně, na druhou záporně

4) Jeden z přátel má přístup ke spektrometru, žádal jsem jej, aby kámen analyzoval. Musel jsem opět odbrousit část kamene, vzorek v podobě prášku byl vložen do spektrometru. Při broušení se opět dostavila nevolnost trvající ještě déle. Výsledek analýzy předkládám - železné koule, stopy titanu a barya.

5) Koncem minulého roku jsem nechal největší z kamenů, který jsem získal, rozříznout na diamantové pile. Kámen má velmi zajímavou strukturu, se kterou jsem se nikdy dosud nesetkal.  

 Výše jmenovaný pan Danko sám na sobě vyzkoušel léčivé účinky kamenů, stejně tak i jeho známí. Dokonce pak uspořádal pro Severočeský deník soutěž, kde kameny byly hlavní cenou. Po mých negativních zkušenostech jsem jej varoval před takovým krokem, protože si myslím, že někoho mohou i zdravotně poškodit.

Tolik k záhadě, kterou vám předkládám. Rád bych, aby kameny byly podrobeny důkladnější analýze, na kterou mé síly nestačí. Pokud budete mít zájem, jsou u mne k dispozici.  

 

PhDr. J. Klaus z Lovosic.

 K výsledku, k němuž dospěl pan PhDr. J. K. z Lovosic, nemohou naši odborníci zaujmout objektivní stanovisko, ale obracíme se s výzvou k odborníkům-geologům, zdali je možný vznik podobné kulovité struktury se sloučeninami prvků železa s příměsí barya a titanu a v uvedeném poměru.

Z časopisu :    Magazín 2000, č. 3/1994

(c) Klub psychotroniky a UFO Most, 2002