NÁŠ KLUB
ZÁHADY
PAMÁTKY
LEGENDY
ANOMÁLIE
UFO
ODKAZY
KONTAKTY
Přírodní anomálie
Kameny bohů (vršanské koule, golfové míče bohů) aneb Konec jedné záhady

Po zveřejnění článku v SD magazínu o vršanských koulích a údajném poselství z kosmu, jsme dostali nejen spoustu dopisů od čtenářů požadujících kontakt na muže, který koule před časem objevil, ale také několik telefonických dotazů a připomínek. Za autory té nejzávažnější, označující případ vršanských koulí za zbytečný humbuk, jsme se vypravili na odbor měřictví a geologie Severočeských dolů v Bílině. Na téma fámy a realita jsme hovořili s geologem Zdeňkem Dvořákem z Dolů Bílina, geologem a geofyzikem RNDr. Michalem Řehořem z Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí (VÚHU) v Mostě a ing. Petrem Šulcekem z Dolu Vršany.  

Zd. Dvořák: O vršanských koulích se objevují články v tisku už delší dobu. Přitom nejde o nic jiného než zcela běžný fenomén, objevující se nejen na dole Vršany, ale i v jiných lokalitách na Chomutovsku, dokonce i tady v Bílině.

 RNDr. M. Řehoř: Loni se uskutečnil na VÚHU odborný seminář, který se zabýval genezí, mineralogickým složením a stratisgrafickou pozicí výskytu těchto sulfidických konkrecí, které mají většinou kulovitý tvar. Přizváni byli i někteří senzibilové, například doc. RND.r. Ivo Chudáček z Prahy a Antonín Fiurášek z Ústí n. L. Ani oni sami už teď nepovažují výskyt koulí za "pozdrav či poselství" mimozemských civilizací; ale chápou ho jako „produkt“ přírody.

 Ing. P. Šulcek: Vršanský důl znám velmi dobře. Nachází se v chomutovské části severočeské hnědouhelné pánve, kde charakter slojových sedimentů ovlivňoval v dávné minulosti. vodní tok, přinášející z žatecké oblasti značné množství anorganického materiálu. Výskyt koulí je vázán na písčité polohy, které se nacházejí pod hlavní uhelnou lávkou, a to v západní části lomu; zhruba 100 metrů pod povrchem. Můžeme ohraničit i stáří jejich vzniku - 15 až 20 miliónů let.  

Zd. Dvořák: Za nesmysl považuji tvrzení o tom, že koule jsou z jakéhosi záhadného kovu, který nelze opracovat, a že je nelze žádným způsobem rozbít... Závěry výzkumu odebraných vzorků tuto "teorii" naprosto vyvracejí. Konkrece jsou tvořeny především zrnky křemene, prostory mezi nimi vyplňuje hlavně pyrit, v menším množství pak markazit. Jak už bylo řečeno, většina konkrecí má kulovitý tvar, ale objeveny byly i konkrece elipsoidní, činkovité, doutníkovité nebo asymetrické. V některých jsme nalezli ve formě čelných zuhelnatělých proplástků dobře zachovalé zbytky vyšších rostlin.

 RNDr. M. Řehoř: Koule se podařilo bez problémů i rozřezat, takže jsme mohli určit i jejich zonární strukturu, odseparovat jádro, zpravidla tvořené právě zuhelnatělými úlomky rostlin, a svrchní vrstvy konkrecí, jejichž složení je velmi blízké mineralogickému složení jádra. Shrneme-li zjištěné poznatky, pak vršanské koule jsou tvořeny prakticky výhradně křemenem, markazitem a pyritem s příměsí amorfní organické hmoty.

 Ing. P. Šulcek: Tvorba kulovitých konkrecí není za určitých podmínek v přírodě výjimečným jevem, a už vůbec ne zázrakem. Svědčí o tom nejen nálezy v dalších lokalitách severočeského hnědouhelného revíru, ale i jinde ve světě. Kulovité konkrece byly popsány též v JAR, Nevadě a jinde. Faktem ovšem zůstává, že čím víc postupuje těžba do hloubky, tím jsou nálezy konkrecí vzácnější.

 Zd. Dvořák: Samozřejmě by se dalo povídat o vzniku a složení vršanských koulí dlouho, ale domnívám se, že není účelné "zahltit" laika spoustou odborných výrazů a závěrů. To, co se kolem koulí událo, nebylo ničím jiným než pokusem ohlupovat lid. Přitom stačilo, aby se nálezci spojili například s pracovníky geologických oddělení, která jsou na každém dole. Určitě by to bylo pro vysvětlení "záhady" přínosnější než si dopisovat s panem Danikenem nebo se obracet na NASA. To ale neznamená, že chceme vyvracet léčebné účinky koulí. Chce-li někdo věřit, že tyto konkrece podobnou moc mají, nechť tomu věří...

Hmatatelné důkazy o „čarování“ přírody existují

Za sklem vitrín v kanceláři pracovníků odboru měření a geologie jsou jich desítky. Za dalšími exempláři nás Zdeněk Dvořák dovedl do sklepa. V papírových krabicích i dřevěných bedničkách je jich nashromážděno přes 5000! Je ke škodě věci, že veřejnost nemá možnost si tuto naši největší sbírku zkamenělých třetihorních rostlin, prohlédnout. V celém kraji se totiž nenašlo jediné muzeum, jediné zařízení, které by léta pečlivě shromaždované, tříděné a popisované mineralogické nálezy instalovalo a zpřístupnilo. Zdejší pracovníci nabídli tuto možnost v roce 1990 řadě institucí, na jejich iniciativu však zareagovalo prakticky jen Národní muzeum, a to ještě s tím, že vybere pouze nejpozoruhodnější exempláře.

Naštěstí snahu několika nadšenců soustředit a zachovat doklady minulosti pochopilo vedení dolů a uvolnilo sklepní prostory, v nichž jsou zkameněliny uloženy a chráněny před prachem. Na "světlo" se dostávají jen jednou do roka, a to ještě pouze některé z nich, když se na zámku v Klášterci nad Ohří pořádá pravidelná dvouměsíční výstava.

Zdroj poznání, argumenty proti pavědeckým hypotézám i okultistům je však, bohužel, stále před veřejností . ukrytý. Zůstává záležitostí prakticky pouze několika nadšenců soustřeďujících se právě kolem Zdeňka Dvořáka, kteří podobně jako on se o sobotách a nedělích vydávají na výsypky hledat další a další poklady: A tak jen málo šťastných se může pochlubit tím, že například viděli fantasticky zachovalý otisk krunýře želvy bahenní o velikosti asi 35 cm, významný doklad života před 20 milióny let. Nebo mohli obdivovat zkamenělý žraločí zub, mořskou ježovku, brouka či rybu - významné to dokumenty potvrzující, že v rozsáhlých bažinách severočeské pánve existoval před 15 či 20 milióny let život.

Ale vraťme se k vršanských kuličkám. Jejich záhadu odborníci vysvětlili, nicméně léčivý účinek kuliček ani oni popřít nemohli. A tak si alespoň jedno tajemství ponechaly...

Marie Srpová

 Ústecký deník, SD magazín, 18.8.1996

(c) Klub psychotroniky a UFO Most, 2002