NÁŠ KLUB
ZÁHADY
PAMÁTKY
LEGENDY
ANOMÁLIE
UFO
ODKAZY
KONTAKTY
Přírodní anomálie
Geologická záhada se nekoná

Na počátku devadesátých let se objevily zprávy o záhadných kamenných koulích s ještě záhadnějšími účinky z povrchového uhelného lomu Vršany u Mostu v severních Čechách. Údajně nejdou rozbít, ani rozříznout, samy se otáčejí a jsou z tajuplného zlatavého kovu. V některých novinových článcích se objevily názory, že jsou mimozemského původu. To jsou informace,které popudily nejednoho geologa. Kde je fikce a kde je realita? Nakonec jsme se sami rozjeli do severočeského hnědouhelného revíru. Jak se ukázalo, skutečnost je mnohem prozaičtější.

"Tvar koule není v přírodě ničím výjimečným. Známe spoustu minerálů, jejichž krystalické agregáty tvoří kouli," říká Zdeněk Dvořák (40), geolog ze Severočeských dolů, a.s., Dolů Bílina, který se za senzitivního člověka ani léčitele v žádném případě nepovažuje.

"Co se týče vršanských a následně bílinských koulí, problém vznikl tím, že řidič velkostroje na lomu Vršany pan Danko – vášnivý hvězdář a záhadolog – si na svém pracovišti povšiml, že z písku vypadávají zvláštní kulovité tvary nějaké pro něho neznámé horniny, které někdy srůstají do různých provazců a tvarů." Podle názoru Zdeňka Dvořáka závažnou chybou bylo, že se dotyčný člověk obrátil na lidi typu Dänikena a na novináře, namísto toho, aby šel za geologem. "Vznikl z toho paskvil typu, že nám tyto útvary vysypaly létající talíře, že jsou zcela unikátní a ojedinělé a že se vyskytují jenom ve Vršanech a v Jihoafrické republice. Od té doby jsme se koulím začali věnovat více. Dosud to byl pro nás běžný materiál, se kterým jsme se na šachtě každodenně setkávali. Nechali jsme udělat podrobné mineralogické rozbory.

Ve skutečnosti se tyto kamenné útvary vyskytují na celé severočeské hnědouhelné pánvi, kde jsou pískové vrstvy v nadloží. Vršanské koule jsou vlivem postupu lomu již historii. Hlavní nálezy se teď uskutečňují na Dole Bílina – odtud název bílinské.

Mimořádné energetické vlastnosti

Otázky vzniku, výskytu a stáří kamenných koulí jsou tedy zodpovězeny. Avšak poznání skutečného vlivu těchto útvarů je ještě stále zahaleno tajemstvím. Energetickou sílu mají všechny bez ohledu na tvar a velikost a vyzařují mnohonásobně více, než sami vstřebávají.

Místopředseda České psychoenergetické společnosti a bývalý důlní geolog Antonín Fiurášek (57) se kamennými koulemi zabýval několik let. Řadu vzorků poskytl i badatelům v oblasti psychotroniky a léčitelům, tedy lidem, kteří jsou více vnímaví a citliví na anomální a nevysvětlitelné jevy.

Podle jeho mínění jsou tyto útvary schopny působit stejným způsobem jako krystaly. "Existuje léčení pomocí krystalů, kde se využívá toku energie. Přikládají se na místa, která člověka bolí, nebo se s nimi dolaďují čakry. U koulí je energie podobná jako u krystalů, ale je mnohonásobně zesílená – pokud kouli nasměrujeme správným pólem, a to na sever. Koule má totiž svoje pólování, stejně jako planeta Země."

Další zvláštností těchto útvarů je to, že umí přijmout negativní energii, kterou dále nevyzařují. Většinou ji přetransformují na kladnou energii. Takže vlastně mají ochranný účinek.

Působení koule lze zaznamenat v okruhu asi 20 metrů od jejího uložení, a tak ji lze umístit kdekoliv v místnosti. Někteří si je zabalené ukládají do postele nebo pod ní, jiné je nosí u sebe – buď v kapse nebo v koženém váčku na krku.

"Obdobně jako u krystalů i koule jsou po určité době traumatizovány. Díky oxidaci se na nich začne tvořit povlak a může dojít i k jejich rozpadu. Proto jsou na jejich očistu vhodné stejné postupy jako u krystalů – ovšem ty, které nepodporují oxidaci. Nedoporučuji mytí vodou z důvodu zvětrávání sirníkového tmelu. Jejich sirná vůně je způsobena právě těmito sirníky. Chtěl bych ještě podotknout, že pokud někdo bude mít možnost si z vršanských (bílinských) koulí vybrat, měl by se rozhodovat intuitivně – stejně jako při výběru krystalů."

Že by ale tato koule někoho vyléčila, zatím Antonín Fiurášek neslyšel. "Může pomoci dotyčného zbavit bolesti hlavy nebo kloubů. Může se ale i stát, že ho hlava naopak začne bolet nebo může mít i jiné problémy, zvláště jedná-li se o mimořádně citlivého jedince. Kulička totiž jednou stranou energii bere a druhou dává. Proto je nesmírně důležité její správné nasměrování, jinak nás může energeticky vycucnout. I když připouštím, že lidská psychika zde hraje podstatnou roli.

Pokud by chtěl člověk s těmito koulemi experimentovat, v první řadě by měl znát podstatu v krystaloterapie nebo se předem poradit s odborníkem. Netřeba v tom hledat žádné čáry. Podle mého názoru jde o obyčejnou fyziku. Pouze oficiální věda ji v tomto ohledu nebere."

Tyto koule mají zajímavé účinky i v psychické oblasti. "Rozestavíme-li určitý počet kuliček a svíček, můžeme dosáhnout napojení na duchovní astrální svět na mimozemskou civilizaci. Osobně se domnívám, že v tomto případě jde spíš o halucinogenní působení energii kuliček. Byl jsem u experimentu, kterého se zúčastnily tři pokusné osoby. Každá z nich měla jinou vizi v souvislosti s předmětem svého zájmu. Přirovnal bych to ke spiritistické seanci," uzavírá Antonín Fiurášek

Jaroslav Kňap
Z časopisu :  Astro 2000

 

(c) Klub psychotroniky a UFO Most, 2002