Úkazy Záhady Anomálie Ghost Psychotronika

Přírodní anomálie, geologické apod. zvláštnosti

Límuzy

Nad vesnicí Limuzy (jejíž jméno připomíná někdejší kmen Limuzů) táhne se nevysoký hřeben, začínající vrchem Klepcem (356 m n.m.), (ze staročeského slova "srázný, svislý"), který je zčásti zalesněn. Klepec je chráněnou přírodní památkou. Dochovaly se tu ukázky neobvyklého rozpadu žuly říčanského typu, patřící ke středočeskému plutonu. Voda zatékající do puklin způsobila, že původně souvislá žulová masa se rozkládala a v průběhu věků se rozpadla na řadu kulovitých útvarů. Drobnější materiál odplavila voda a zůstaly jen mohutné balvany, z nichž mnohé se vyznačují roztodivnými tvary. Pozoruhodností tohoto kopce jsou žulové balvany, které se na něm jednotlivě vyskytují. Jsou několik metrů vysoké a jeden z nich byl "adaptován" na pomník padlým. 

Vrch Klepec je památný tím, že se na něm konal velký tábor lidu v roce 1848, když shromažďování ve městech bylo zakázáno. 
Ještě jednou později byl Klepec dějištěm lidové manifestace tentokrát za práva českých menšin ve zněmčeném území. 
Bylo to v roce 1897. Toto shromáždění bylo původně svoláno na Lipskou horu, ale tam je českobrodský c.k. hejtman zakázal. 
Za obcí nad polem, kde začíná les, po nějaké vzdálenosti je malé jezírko s několika žulovými balvany. Jezírko vzniklo při těžbě žuly. 
Asi 200 metrů od něj je velký balvan zvaný Stoh slámy. Kámen má v průměru asi 8 metrů a je 4 metry vysoký, váží asi 40 tun. Na jeho vrcholu jsou prohlubně, které byly spojovány s obětními mísami pohanů, ale jde pouze o dílo přírody – vody a ledu.
Další balvany jsou Obří záda a Kamenný kočár. Na Kamenném kočáru jsou stopy po odtěžení. 
Na zarostlém úpatí kopce se setkáme s opuštěnými lumky a několika drobnými jezírky dešťové vody, které na jaře a v létě bývají hojně osídleny obojživelníky (čolek obecný, kuňka ohnivá, skokani).
Cestou od Stohu slámy na pokraji lesa stojí Zkamenělý slouha, vysoký 7, široký 3 a dlouhý 8 metrů. Jeho zaoblení na jedné straně připomíná nahrbená záda sloužícího. Kdysi kolem něj byla skupina menších kamenů, a tak se mu také říkalo Zkamenělý ovčák se stádem. "Ovce" však byly použity při stavbě císařské silnice z Prahy do Kolína.

Napište nám
   Zaujala Vás nějaká otázka? Chtěli byste se zapojit do hledání a pátrání? Seznamte se s naší organizací KPUFO, oznamte nám případy anomálních jevů nebo svědectví o záhadách a tajemných úkazech. Bude to pro nás velká pomoc. Děkujeme
Viděli jste anomální úkaz? Napište nám o něm!

Historické otázky

Památky starověku

Památky středověku

Památky novověku

Legendy

Muzea

Literatura

   (c) Klub psychotroniky a UFO Kolín, 2014