Klub psychotroniky a UFO

Centrum KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO

KPUFO Domažlice

Agrosymboly

první zaznamenané kruhy se objevily v roce 1995 u chatové osady Podhájí u Horšovského Týna. Nejprve to byl velký kruh o průměru až 19,1 m (CC.1995.08.08.ČR.DO - Podhájí I.). Vedle něj se za několik dnů objevil další, menší kruh o průměru 9,7 m (CC.1995.08.17.ČR.DO - Podhájí II.)  
o rok později se objevil jednoduchý kruh o průměru 6 m u obce Horšov. (CC.1996.07.15.ČR. DO - Horšov) K jeho vzniku se váže zajímavé svědectví (viz Tajemné Sedmihoří). Další formace malých kruhů se objevila u obce Draženov (CC.1996.07.29.ČR.DO - Draženov) a dva malé kroužky o průměru 3,5 a 1,5 m u Domažlic (CC.1996.08.05.ČR.DO - Domažlice)  
v roce 1997 vznikl malý kroužek o průměru 3 m opět u Domažlic (CC.1997.08.00.ČR.DO - Domažlice) a u Horšovského Týna (CC.1997.08.00.ČR.DO - Horš. Týn). Nejzajímavější obrazec vznikl u obce Na Šteflích - ovál s rozměry 6,4 a 4,9 m s několika výběžky zakončenými malými kroužky. (CC.1997.08.12.ČR.DO - Na Šteflích)  
Kruhy v obilí ex post - podařilo se získat svědectví o dalších nálezech kruhů v obilí, avšak už ze začátku 70. let!  
Máte-li jakékoli poznatky a informace o těchto nebo jiných nálezech, napište na naši adresu.  
Fotografie z průzkumů a výjezdů KPUFO Domažlice

Kontakty :

MVDr. Pavel Kroupa