Poltergeist v Rosicích

"Eště tady v Rosicích se to stalo. (...) Petružálkovi ...von byl  na vojně... a měli starou babičku a vostávali v Hejdukovic chaloupce. A teď z ničeho nic takovej rámus v noci. Pokličky hrkaly u plotny, lopatka taky, takovej neklid. Tak voni rozžehli, nikde nic, žádný myši nikde necejtili. No tak zhasli a vono zas. A když už to trvalo kolikátej den, tak šli do Chrastí na děkanství a tam to ohlásili panu farářovi, že co maj za neklid. Tak von tam vzal kropeničku a toho kostelníka a šli to tam jako vysvětit. A vono to bylo málo platný. Přišla noc a vono zas.

Teď prej najednou dítě, jako když spadne najednou dítě z lavice a  naříkalo, tolik plakalo.

Tak voni rozžehli a modlili se, co by to bylo. Druhej den zas  povídá babička stará: "Ty Rudo, pojď se mnou na půdu," staršímu hochovi, bylo mu asi 10 roků. "Lehneme si na půdu, budeme mít pokoj." Tak si tam lehli. Pod schodama měli nasazenou husu na vejcích. Teď babička povídá : "Copak ta husa tam tak syčí." Probudilo ji to. Schody vrzaly, byly dřevěný, jak to šlapalo až nahoru. Najednou Ruda povídá : "Babi, mě něco studenýho drží za nohu." A měli tam starej stůl, vytáhlo to šuplík, hrklo tím. Vona povídá: "Nic platno, Rudolfku, jdeme dolů."

Nebyl tomu konec, lidi se tam chodili přesvědčovat. Někdo tomu  nevěřil, tak se tam chodili přesvědčit k nim, že je to pravda, že se to děje, že nejsou sami vystrašený, že je to skutečnost. Tak se tam chodili přesvědčovat. Teď povídali: "Inýho nezbejvá, abysme se votaď vystěhovali."

Tak našli v Synčanech u Hesu - to všecko je pravda - tak ty Hesovi  tam měli zas ňáký Potůčkovi. A ty Potůčkovi je prosili : "Proboha, ať tam nechoděj, že nebudou mít klid, že se to s nima postěhuje." Ale vodstěhovali se tam a klid. Do toho Hajdukovýho se nastěhovali lidi, taky klid. A třetí den dostali umrlčí zprávu, teda vod vojska, že von padl na vojně. Jak vypočítávali, tak říkali - jako kdyby von jeho duch chodil strašit."

Rosice, okr. Chrudim,

In: Šalanda, B.: České pověsti ze současného  sběru. UK SPN Praha 1989, s. 52-53