Co přistálo u Horní Plané v roce 1985 ?

 Jeden z typů sledovaných kruhů v trávě či jiné vegetaci jsou kruhy bez porostu, vypálené či jinak vytvořené. Případ, který má označení CG4.1985.07.00.CZ.CK - Horní Planá, vypráví o velmi zajímavé události. 

 Vznik

Asi první týden letních prázdnin roku 1985 byl hlášen podle zprávy z hlásky PVOS Sv. Tomáš v katastru obce Zvonková se v 21:18 hod. cizí objekt, který měl přistát v prostoru mezi Strážným vrchem a Zvonkovým vrchem. Při hledání objektu, jehož se zúčastnilo několik desítek lidí i se psy nebyl objekt nalezen. Ve 23:05 bylo hlášeno PVOS, že byl z uvedeného prostoru zaznamenán start vzdušného prostředku. Akce pokračovala až do ranních hodin následujícího dne, ale bezvýsledně.

V noci byl sice kruhová plocha nalezena, ale nikdo ji s vzdušným cílem nedával do souvislosti.

V den případu bylo teplé letní počasí, skoro jasno, mírný vánek.

Po 4 dnech od události bylo místo opět prozkoumáno v rámci kriminalistického ohledání činu, včetně záznamu, který provedl tehdejší zástupce velitele samostatného útvaru, který i akci velel. Provedená fotodokumentace a výsledky ohledání okolí byla uložena do archivu na Zbraslavi.

Na místě se zkoušel příjem radiosignálu (tehdejší přesné údaje nejsou známy), a toto měření bylo opakováno za rok (1986), neboť obrazec byl stále zřetelný. Směrem k němu výkon radiostanice RF-10, ale i výkonnějších klesal.

Místo bez vegetace vypadalo, jako by zde působila velmi vysoká teplota, ale ne otevřený oheň. Na místě nebyl patrný žádný hmyz.

 Popis

Téměř pravidelný kruh o průměru 6 m, ve kterém prakticky vyhynula vegetace. Nová se objevila až po několika letech.

 Místo

Západně od obce Račín, 200 m jihozápadně od kóty 804,5 m, asi 100 m od hranic s Rakouskem, směrem k HM-1/41, v katastru Horní Planá. Sklon terénu na jihozápad až jih. Na samotném místě rovina.

V r. 1985 byl majitelem St. statek Šumava, dnes v pronájmu pana S. 20 let se místo využívalo na senáž, tehdejší majitel kromě sečení trávy zde jinou činnost neprováděl a o pozemek se staral příležitostně. Až v posledních letech majitel začal pole intenzivně využívat (hnojit, sekat, atd.)

Zdroj

V.R., dopis do KPU, archiv KPU, 1997

 

Z materiálů sekce Crop circles KPU