Ringval u obce Valy

Ringval se nalézá asi 400 metrů jižně od bývalého dvora Lískovec na samé hranici smrkového lesa. Centrální část útvaru byla uměle vytvořena navezením hlíny do bažiny, kde vznikl ostrůvek o průměru asi šestnáct metrů, převyšující okolí zhruba o 1,5 - 2 metry. Jeho severní část byla chráněna bažinou a kolem jižní části byl příkop, který je dodnes zachován v šířce kolem deseti metrů a hloubce 1-1,5 metru.

Je možné, že jde o podobný ringval, jaký je u Těšova (okr. Sokolov), nebo u Pramenů, Hluboké, Božetína (okr. Cheb), a jinde. Lze předpokládat, že v této podobě existoval už ve 13. stol. a užívaný byl ještě ve 14. stol. Kde však je počátek tohoto zemního díla, nevíme. 
Pokus zachycení podoby ringvalu je na orientačním plánku (obr.) 
Další příkop spadá do období počátku třicetileté války.
Podle:

Buchtele, Z.: Objev neznámého zemního díla u obce Valy. Arnika č. 46/1996 

Foto (c) KPUFO Cheb, IV/2005