Nový Kostel

Podzemní sopka

Sopka je ukryta pod zemí. Ovlivňuje drobné vulkanické projevy v chebském regionu a výrazně se podílí na existenci podzemních pramenů.

Předpokládaný vulkán leží u obce Nový Kostel v bývalém nepřístupném pohraničním pásmu severně od Chebu. Podzemní rozžhavené magma v trojúhelníku Čech, Bavorska a Saska je v hloubce asi 30 – 40 kilometrů a vyvíjí silné tlaky. Je to jediná oblast v rozsáhlém prostoru mezi Alpy a Islandem, kde se projevují podobné aktivity.

Vědci v této oblasti prozkoumali vyhaslou minisopku Eisenbühl, která byla aktivní před 300 tis. lety a roztavené horniny pod ní jsou dosud geologicky aktivní. V oblasti však musí být ještě nějaký silnější sopečný zdroj. Zřejmě jde o tzv. maar, sopečný kráter vytvořený výbuchem v zemském povrchu, který dnes už není na povrchu téměř vidět. Podobné krátery naplněné vodou a zakryté horninou v minulosti prozkoumali v německém pohoří Eifel.

Geologové zachytávají vzorky plynů ze zdejších "bahenních sopek". Měření ukazují hodnoty, známé výhradně z aktivních vulkanických oblastí.

V hloubce asi 30 - 40 km je magmatická žila, odkud unikají plyny, ze kterých tvoří asi 98 procent právě oxid uhličitý. Plyny jsou zřejmě pozůstatkem dávné sopečné činnosti, ale jejich přesný původ není jistý. Velké množství stlačeného plynu v hloubce má za následek nejen časté zemětřesení, ale i výskyt bahenních útvarů (mofiet), z nichž plyn uniká. Plyn též vytváří bohaté zdroje minerální vody, kterou obohacuje a vytlačuje na povrch.

Činnost plynu se podílí i na relativně častých zemětřeseních. Nejsilnější zaznamenali obyvatelé na podzim 1962, na přelomu let 1985 - 1986, v roce 1997 a v roce 2000. V zimě 1985-1986 otřesy dosáhly intenzitu 4,6 stupně Richterovy stupnice. V okolí epicentra mezi Skalnou, Dolním Žandovem, Novým Kostelem a Plesnou odpovídaly záchvěvy sílu šestého až sedmého stupně Richterovy škály.

 

Podle : SME