Klub psychotroniky a UFO

celostátní organizace zabývající se anomálními a nevyřešenými jevy a událostmi

Okres

Praha - východ

Znak KPU

Podzemní chodby v Radonicích 
Tvrz (zmínka až 1587)zcela zanikla. Na jejím místě domy čp. 22, 23, 25 a 41 se studnou, nepřístupným zbytkem sklepa a údajnou zasypanou podzemní chodbou mířící severním směrem. Archeologicky nezkoumáno. Domky čp. 23, 25 a 41 jsou stavěny z kamene. Je možné, že zbytky zdí rozbořené tvrze byly použity ke stavbě těchto domků.
Mezi čp.. 41 a 23 nachází se sklepení do něhož ústí podzemní chodba, která souvisela s tvrzí a sloužila snad jako úkryt pro hradský lid v době nebezpečí. Podle výpovědi Václava Cmírala, tesaře, majitele domku čp. 41, zjistil tento při rozšiřování oken, ve zdi zazděné mramorové žlaby Rovněž Anna Hřebíčková, rozená Rosendorfová, pocházející z domku čp. 22 udává, že při kopání jámy na řízky ve stodůlce našly se kusy kamenného pomníku se zachovalými, švabachem psanými nápisy. Roku 1958 zjistil Josef Forman při kopání základů sklepa novostavby jeho domku čp. 144, stojícího na místě bývalé zahrady "Za Zámečkem", že v hloubce asi 2 a půl metru je v kypré půdě podélná šachta (hrob) asi 4 metry dlouhá a 2,5 m široká v níž je po délce srovnáno asi 70 silných kostí. Podle vyjádření MUDr. Ladislava Holečka z Vinoře, šlo o kosti lidské. Kovové nebo kamenné věci se zde nenalézaly. Možná šlo o pohřebiště lidu ze tvrze. Mohli zde též být pochováni padlí při obléhání tvrze.

V desátých letech před první světovou válkou byl domek čp.41 opravován. Vchod do podzemní chodby, ústící do sklepa vedle domku pod kůlnou byl zasypán. 0 této chodbě uváděl Josef Šimáček, že ústila v uvedeném sklepě a svažovala se severním směrem k Jenštejnu. Podobně tvrdil i pozdější majitel domku čp. 41 Václav Cmíral, že se svým bratrem Bohumilem prošli do vzdálenosti asi 50 m a vrátili se pro mokro, špatný vzduch a nízký průchod v chodbě. Vchod do chodby prý pak zazdil. V obci se traduje, že zmíněná chodba vede mezi domky p. Karagodina a p. Václava Novotného. Má se rozdělovat směrem ke Svémyslicům a Jenštejnu.

Podle :
Zpráva M. Zacha Kučera, 2009
Tajemství minulosti
Pozorování UFO
Psychotronické jevy
Duchovní aktivity
Aktuality
Kontakty
Napište nám