Klub psychotroniky a UFO

celostátní organizace zabývající se anomálními a nevyřešenými jevy a událostmi

Hlavní město

Praha

Znak KPU

Je na hradě Houska místo časoprostorových přesunů ?
Již delší dobu se v "záhadologických" kruzích diskutuje o hradu Houska v severních Čechách. Publikované informace spekulují s tím, že hrad byl postaven na podivném místě, vážou se k němu podivné pověsti a ani jeho účel nám není plně znám. Tyto spekulace se staly námětem jednoho z dílů "Záhad a mystérií" na TV Prima a následně také příčinou třenic mezi těmi, kdo si na místní záhady dělají výlučný nárok (tj. redaktoři časopisu Fantas. Fakta) a tvůrci televizního pořadu. Zatímco se ukázalo, jak to s natáčením a informacemi ze "záhadologických" kruhů opravdu bylo, objevila se kopie dopisu, který je připisován Karlu Hynku Máchovi.

V něm píše Karel Hynek svému příteli o zážitku, kdy došel v noci na hrad Housku a propadl se do Prahy, ovšem až roku 2006.

Kde se ovšem Karel Hynek ocitl ? Pouze znalí Pražané ví, kde je jediný záchytný bod tohoto vyprávění - hrádek krále Václava je v Kunratickém lese. Pojďme po stopách tohoto dopisu :

V okolí Kunratického lesa jsou kolem dokola nová sídliště. V Máchově dopise se píše: "V útesech pískovcových vyhlodaná doupata plála nadpřirozeným jasem, žlutým, bílým, sinavým." - tyto "útesy" mohou být pouze jediné - panelové domy a byty v nich.

V obraze : "Kostliví netvoři se vypínali nad vrcholky bradel …" poznáváme stožáry vysokého napětí. Ty se vyskytují právě mezi sídlištěm Libuš a čtvrtí Zelené domky.

  Mácha se zřejmě přenesl do letního období, neboť píše, že "bytosti lidské, (…) začasté nevidomé," - lidé zřejmě měli sluneční brýle. Spěchající davy "štvály je Dantovy ďábelské, chechtající se měchy s očima ohnivýma - vsávaly a polykaly ty nešťastníky." - Vídeňskou ulicí projíždí právě kloubové autobusy a jejich syčení při otvírání a zavírání dveří známe všichni.

Mácha potkává jakousi dívku s podivnou skříňkou u pasu a ve vlasech - páska od sluchátek (od wolkmena ?). A pak : "Sáhla na skříňku, co u boku nesla, odklopila víko - já uzřel živý obraz, Eduarde, ty vidiny se měnily a přelévaly - na nich skutečné peklo horoucí." Co to bylo za skříňku ? Jedině digitální kamera - ta má "odklápěcí víko" i obrazy na displeji dělají dojem jakéhosi "přelévání".

Zřícenina Nový Hrádek v Kunratickém lese
Turistický rozcestník u Nového Hrádku

Po sdělení letopočtu Mácha utíká pryč - "Bloudil jsem - mezi domy - útesy, tak vidím v povzdálí utěšené villy, zeleň, bílé zídky … Utíkal jsem k nim: zas nebylo viděti živáčka, jen psi štěkali za vysokými ohradami." Mezi paneláky lze bloudit velice snadno, a není divu, že jej přilákala právě čtvrť Zelené domky. A již několik set metrů za nimi je cíl jeho cesty : "Najednou zhlídnu kovový plot, kolem trocha křoví, uvnitř jáma, zpustlé rozvaliny - smetí kolem …! (…) Kdybych paměť ztratil, stála tam cedule, na ní ouředním hranatým písmem, špatným českým jazykem sepsané, co za místo se zde nachází …" Ano, všechno je tak, jak Mácha napsal - na kmeni stromu je i ta cedule - turistický rozcestník s nápisem "Nový Hrádek". Je zde jáma, i to smetí, jen kovový plot tu ještě není - snad jej tam městská správa brzy instaluje, aby nikdo nedošel k úrazu - času je dost.

A zde cesta Karla Hynka končí. Místo jako stvořené k opětovnému přestupu na hrad Houska. Kde však cesta započala? To je už místo poněkud prozaické - někde mezi paneláky sídliště Libuš.

Řešení této záhady lze nalézt na stránkách KPUFO Česká Lípa
 
Tajemství minulosti
Pozorování UFO
Psychotronické jevy
Duchovní aktivity
Aktuality
Kontakty
Napište nám