Hypotézy o únosech


Psychologická vysvětlení

-          výmysl, touha po zviditelnění, finanční efekt 

-          potlačené zneužívání. Oběti zneužívání z dětství trpí podobnými problémy. Únosy pak mohou být krycím zážitkem, vybavujícím se a kryjící zneužití v minulosti v pozměněné podobě.

-          hysterická nákaza. Lidé věří, že se jim něco stalo, pokud jsou si vědomi, že se totéž stalo i jiným.

-          hypnogické a hypnopomické stavy, čas mezi vědomím a spánkem a spánkem a vědomím. V tomto stavu je člověk paralyzovaný a může prodělávat živé sny

-          vůle věřit. Někteří lidé chtějí být unesenými, přesvědčují se, že byli unesení.

-          spiritismus. V současnosti mohou styky s cizími bytostmi nahrazovat duchy ze spiritistických sezení. halucinace. Obrazy dříve uložené do paměti nebo do fantazie spletené dohromady.

-          fantazie. Lidé mají sklony k fantazii, k vyprávění svých erotických nebo dramatických dobrodružství.

-          vliv hypnózy. Samotné používání hypnózy v rukou nepovolaného praktika může vyvolat příběh o únosu.

-          stigmata. Jizvy aj. fyziologické následky mohou být vyvolány psychickými představami u velmi senzitivních osob, nebo ve stavu jiného stavu vědomí.

 

Psychiatrická vysvětlení

 

       potíže vznikají z organického poškození mozku nebo z vážných duševních poruch

       psychóza. Zážitky o únosu mohou být součástí duševní nemoci.

       mnohočetná porucha osobnosti. 

       psychogenický stav amnézie. Obdoba mnohočetné poruchy osobnosti s epizodou ztráty časového úseku z paměti. Pokus nahradit nesnesitelné záležitosti těmi, jež se dají psychologicky snadněji zvládnout.

       dočasně přerušená funkce mozkového laloku. Elektrické výboje a el. nabité částice v atmosféře, které vznikají třeba jako důsledek tektonického napětí země při tření zemských desek a ker o sebe, mohou stimulovat dočasnou nestabilitu mozkového laloku, a vést člověka k halucinacím. Může jít také o důsledek dočasné epilepsie. 

 

Kulturní vysvětlení

 

-          touha po dítěti. Zážitky o únosu a sexuálních vyšetřeních apod., mohou být důsledkem posedlých fantazií, založených na touze po dítěti.

-          vliv science-fiction. Představy o únosech mohou být vlivem sci-fi filmů a knih.

-          folklór. Povídky o únosech se vyskytovaly po celou zaznamenanou historii, jsou popsány v mýtech a legendách.

 

Exotická vysvětlení

 

-          kolektivní nevědomí. Zážitky obsahují jisté archetypální vzpomínky, dané všem lidem.

-          trauma zrození. Zážitky únosu se podobají traumatickým prožitkům z doby narození.

-          alternativní skutečnosti. Lidská mysl může jistým způsobem vytvořit fyzickou realitu duševními procesy. 

  

Podle : Jacobs, D.M.: Tajemný život. Přímá svědectví únosů UFO. Práh, Praha, 1993 


Jiné členění hypotéz

 

  1. tajné nové lidstvo – jde o skutečné únosy mimozemských civilizací, která se zřejmě pokouší vyrobit genetické křížence člověka a mimozemšťanů. Tyto děti by se měly stát novou elitou, která má lidstvo převést do Nového věku. Klasická ufologická teorie.
  2. Spiknutí – mimozemšťané jsou negativní a lidi unášejí k provádění genetických manipulací a k případnému ovládnutí naší planety. Stejného druhu je i fenomén mrzačení dobytka. Tato teorie koresponduje s teorií Miltona W. Coopera z roku 1989, kterou vydal v knize „Mimozemšťané v pozadí vlády USA“. Podle ní měla americká vláda uzavřít tajnou smlouvu s rasou negativních mimozemšťanů, kterým povolila pokusy na lidech i zvířatech na oplátku za pomoc při vývoji kosmických technologií. Tato teorie vychází vstříc snaze připisovat všechno zlo tajemnému spiknutí, nebo vlivu mimo člověka (ďábel, démoni)
  3. Sugesce – americký badatel Phil Klass se domnívá, že většina scénářů únosů pochází z „prastimulu“ – filmu z roku 1975, který byl natočen podle zážitků Betty a Barney Hillových (které Klass považuje za halucinaci). Tento film měl podpořit vznik archetypu v kolektivním nevědomí Američanů. Od té doby prý každé spatřené UFO (podle Klasse jde vždy o běžně vysvětlitelné jevy) nastartuje v nevědomí  jedince tento „Hillovský archetyp“. Slabina teorie spočívá v tom, že fenomén únosu se objevuje i v kulturách, kde se film o Hillových nikdy nevysílal, navíc trauma unesených je příliš silné a má podle Hopkinse a dalších psychologů stejnou intenzitu jako u veteránů z vietnamské války nebo u obětí znásilnění.   
  4. Vytlačení či sublimace jiných traumat – podle této teorie mají tyto fantazie v myslích „unesených“ zapudit prožitky ze znásilnění či z týrání z dětství. To se však nepodařilo prokázat. Podobné trauma prožilo v minulosti jen okolo 25 % unesených, což je prý běžný průměr v USA ?
  5. Probuzené novorozenecké trauma – prof. Lawson z Velké Británie říká, že scénář únosu připomíná zážitek porodu – cesta tmavým tunelem, oslepení ostrým světlem, položení na stůl, obklopení cizími postavami. V čisté podobě této teorie ovšem chybí vysvětlení např. pro ekologická varování.
  6. Psychóza – historky o kontaktu s mimozemšťany jsou skutečně mezi psychotiky jedny z nejoblíbenějších. Psychotické chování by u unesených však mělo být komplexní a nevztahovat se jen na jediné trauma únosu. Kromě toho psychotické historky nemají pevný scénář a jsou většinou bizarní.
  7. Cesta do jiné dimenze – autorem této teorie je profesor Ring, proslulý zastánce transpersonální psychologie, který se zabývá zážitky v blízkosti smrti. Při čtení Strieberovy knihy „Spojení“ si všiml, že zážitky únosu se podobá zážitkům, které popisují lidé v klinické smrti – cesta tunelem, vstup do světla, poučení a návrat nového člověka s rozšířeným vědomím. Ring se domnívá, že oba zážitky mají stejný základ. Jsou přechodem do paralelní skutečnosti prostřednictvím našeho nevědomí. Trhlinou v této teorii je, že lidé po únosu se nevracejí nijak zvlášť změnění. Naopak dlouho si na zážitek nevzpomínají, teprve časem se objevují vzpomínky, které jsou spíše traumatické než „rozšiřující vědomí“.
  8. Apokalypsa – podle některých názorů únosy zapadají do procesu popsaného v apokalyptickém textu Zjevení sv. Jana Theologa. Mimozemšťané by pak byli vlastně andělé nebo jiní poslové boží.   

 

Podle : Stern, J.: Únosy do UFO.