KLASIFIKACE KONTAKTŮ S CIZÍMI BYTOSTMI


Pracovní klasifikace aktivních kontaktů s cizími bytostmi podle Doněckého regionálního ufologického výboru

Podle této klasifikace všechny aktivní kontakty se dělí na dvě kategorie, ze kterých se každá skládá ze čtyř skupin a ty se dělí na podskupiny.  

1. kategorie

přímé kontakty Vliv kontaktu na smyslové orgány se děje při bezprostředním styku s anomálním jevem, cizími bytostmi nebo jejich holografickým zobrazením. Táto kategorie se dělí na tyto skupiny:  

Kontakty v otevřeném prostoru  

Každá z těchto skupin se ještě dělí na dvě podskupiny:   a) kontakt se uskutečňuje pomocí gest aj. neverbálních prostředků  
Kontakty v zavřené místnosti  
Kontakty v cizím objektu   b) kontakt pomocí verbálních nebo telepatických prostředků.  
Kontakty na cizí planetě  
2. kategorie  nepřímé kontakty Působení na smyslové orgány svědka se děje na určitou vzdálenost, s pozorováním nebo bez pozorování anomálních jevů, cizích bytostí nebo vnímání jejich prostorového zobrazení. Tato kategorie se skládá ze čtyř skupin:  
  2.1. Kontakty závislé od schopnosti kontaktéra vstoupit do kontaktu  
    2.1.1.závislé  kontaktér dostává informace jen podle úmyslů vysílající strany. Dělí se na: vyučující  kontaktér dostává velké množství různých schémat, symbolů, obrázků, textů náboženského a filozofického obsahu, předvádějí se technické vymoženosti mimozemských civilizací 

výstražné

obsahují informace o různých nebezpečích, které ohrožují kontaktéra nebo  pozemšťany jako celek
cílové  informace se poskytují s cílem psychologického tlaku na kontaktéra, když je nutné jej donutit k určitému činu.  
lživé

získané informace neodpovídají reálné skutečnosti.  

    2.1.2. nezávislé  kontaktér dostává informace v závislosti na své snaze se kontaktovat. Do této podskupiny patří:   aktivní kontakt okamžité reakce   (kontakt se paralelní nebo mimozemskou civilizací se uskutečňuje na přání kontaktéra okamžitě v jakýchkoli podmínkách).  
aktivní kontakt rychlé reakce   (kontakt s paralelní nebo mimozemskými civilizacemi se uskutečňuje v průběhu několika minut po otázce, kterou kontaktér položil za vhodných okolností).  
aktivní kontakt pomalé reakce   (kontakt s paralelní nebo mimozemskou civilizací se uskutečňuje za několik hodin poté, co kontaktér položil otázku, nejčastěji ve svém bytě. Kontaktér si zapamatuje před spánkem otázky, na které chce dostat odpověď, nebo položí papír s napsanými otázkami pod polštář, atd.  
aktivní kontakt odložené reakce (kontakt s paralelními nebo mimozemskými civilizacemi se uskutečňuje po několika dnech od úkolu, který kontaktér zadal v prostředí, jež je pro něj obvyklé).  
    2.1.3. Kontakty závislé od charakteru vnímání informací, které svědek dostává. Dělí se na:   zrakové  - kontaktérovi se předvádějí informace jako na "filmovém plátně", které se objeví před ním, nebo na "obrazovce" zdánlivě umístěné v jeho mozku. Ukazují se různé znaky, obrázky a filmy černobílé nebo barevné.  
sluchové kontaktér slyší sluchové signály nebo zřetelnou řeč.  
telepatické kontaktér jakoby v myšlenkách vede dialog s cizími  bytostmi  
 daktylné (dotykové) kontaktér pociťuje dotyk na různých místech svého těla.  
čichové

kontaktér začíná pociťovat přítomnost cizích bytostí podle toho, že se v místnosti objeví určitá vůně.

    2.1.4.Kontakty závislé  od vlivu denní doby na svědka. Dělí se na :  

kontakty uskutečňované v jakoukoli denní dobu  

kontakty, které se objevují jen ráno, v poledne nebo večer  
 kontakty, které vznikají výlučně během přirozeného nebo umělého (hypnotického) spánku

Úvod Druhy kontaktů Typy bytostí Kontaktéři Sekty Poselství Články Napište nám