Tyto stránky nejsou klasickými stránkami nějaké osoby. Věnují se člověku, který se zapsal do podvědomí tisíců lidí, svých čtenářů, a to dílem, které dodnes udivuje a jitří fantazii už několikeré generace.

Stránky nejsou také žádnou kompletní bibliografií. Zpracovat přehlednou a hlavně kompletní bibliografii Ludvíka Součka by bylo velice nesnadné a kdo ví, zda vůbec užitečné – většina čtenářů se tak jako tak zajímá pouze o velice úzce vymezený okruh jeho děl.

Samozřejmě, pro literární vědce a opravdové fajnšmekry by snad bylo inspirativní přečíst si i nějaký jeho fejeton z padesátých let, článeček o tom či onom mistru černobílé fotografie, líčení, jak spravoval v pražské zoo zuby šimpanzi Hurvínkovi nebo třeba báseň; ti si je ale budou muset najít sami.

Abychom Vás zase ale nenechali tak úplně na holičkách, poskytneme Vám alespoň několik málo vodítek, která v tom hledání pomohou. To je vše, co pro Vás můžeme udělat a měli byste být za to vděční: hledání je přece o tolik zábavnější, než nalézání.