Klub psychotroniky a UFO

 MUDr. Ludvík Souček, CSc., jeho život a dílo