Ing. Věnceslav Patrovský, CSc. 

Byl to svérázný člověk - vědec, který se dal do zkoumání záhadných jevů. Musel vědět, že v této oblasti jej nečeká ani sláva, ani bohatství.

Klub psychotroniky a UFO a Projekt Záře, spolky, které jej provázely na jeho cestách v posledních 14 letech, Vám představují stránky, věnované právě tomuto vzácnému člověku - badateli, příteli, ale i nemilosrdnému kritikovi, který si nikdy nebral servítky. Dnes víme, jak nám chybí, neboť upřímná kritika je vždy lepší než pokrytecké pochlebování nebo zaslepené vznášení se na vlastních vlnách sebechvály.     

Tyto stránky přibližují jeho tvorbu, letmo se dotýkají života, představují vydané knihy i samizdaty, ale hlavně přináší bezpočet jeho vydaných i nevydaných článků. Ty jsou nejen nabity velmi zajímavými fakty, ale ukazují přístupy autora k problémům, svéráznou kritiku, která nešetří nikoho. 

Jeho články a publikace jsou i výjimečnou kronikou badatelského hnutí a celého vývoje zkoumání anomálních jevů, se všemi jeho zvraty a peripetiemi. 

Najdete v nich mnohá odborná poučení, překvapující skutečnosti, bystré postřehy i vtipné poznámky. Naleznete bohatství informací zkušeného, vzdělaného, sečtělého člověka. Ač byly napsány před řadou let, neztratily nic na své aktuálnosti.