Hypotézy o megalitických památkách 

 

Hypotézy o megalitických památkách

Existenci megalitů lze vysvětlit jako astronomické stavby např. jako prehistorické kalendáře (archeoastronomie), chodbové hroby, předimenzované dolmeny jako úkryty před potopou či jinou katastrofou.

Mytologie spojuje všechny megalitické stavby s nadpřirozenými bytostmi (bohy nebo obry). Podle některých názorů jsou místa s výskytem megalitů orientačními body pro mimozemské návštěvníky, je u nich hlášen častý výskyt UFO.

Pobyt u těchto staveb přináší prý za určitých časových aj. podmínek vstup do jiných stavů vědomí, lidé zažívají různé vidiny, halucinace, zjevení, nebo lze u nich čerpat jakousi duševní energii, což prý využívali šamani, druidové nebo kněží v minulosti.

Další směr úvah předpokládá, že určitá místa na Zemi působí na člověka a proto tvůrci megalitické kultury tato místa označili těmito kamennými památkami.

Megalitické lokality tedy mohly být využívány za účelem ovlivnění lidského chování. Proto zde existuje předpoklad, že megalitické stavby byly budovány proto, aby takový vliv na člověka byl vytvořen.

Za nositele megalitické kultury byli považováni Keltové, což se ukázalo nesprávným. Dalšími tvůrci se označují Ligurové.

Podle pověstí obyvatel v okolí megalitických památek tyto kameny šeptají, léčí.

Podle některých tvrzení proběhlé průzkumy badatelů naznačily, že před východem Slunce ve dnech slunovratů vznikají v megalitech ultrazvukové vlny, akustické kmitání a změny magnetického pole.


Zahraniční lokality s megalitickými památkami Celkový přehled lokalit v ČR Hledání podle okresů ČR