Klub psychotroniky a UFO * Megalit


NX - CZ.VS - Vidče - kamenné koule
Původ

Kamenné koule jsou na různých částech ČR - moravsko slovenské pomezí (okr. Frýdek - Místek/ČR - okr. Čadca/SR), kamenolom u  Vidče (Vsetín), Rousínov (okr. Vyškov), Křivoklátsko (okr. Rakovník)  

Popis
Během těžby bylo ze skály vytěženo několik elipsovitých, vcelku pravidelných útvarů, velkých až tři metry. Ve skále jsou ještě stále vidět některé z nich a další volně leží na úpatí. Zajímavá je koule, která je u kamenolomu rozříznutá na tři části a je možné z ní vysledovat její složení. Má enormně hladký, jemnozrnný povrch a vnitřek je složen pískovcovými zrny až do velikosti 1 cm. V průměru měřila kolem 160 cm. Je na ní jasně vidět rozdílnost složení materiálu na povrchu a uvnitř koule. Podobně jako u lomu Megoňky u Starých Hamrů jsou koule uloženy půl až jeden metr do skalního masivu a postupně trpí jak přírodními vlivy, tak lidskou destrukcí. 
Mapa
lom u Vidče
Průzkumy a názory
Podle názoru geologů vznikly pnutím a otáčením v hornině. Vznik kamenných koulí podle (2) 
Fotografie(1)
Odkazy a literatura

1) Kroupa, P.: zpráva, KPU, 2002 

2) Malina, J. - Kukal, J.: Soumrak kouzelníků. Praha, 1982